מועדים למסירת הוראות בני"ע


‏מסחר ב"רצף" ***
סוג/שלב פתיחה רציף סגירה
‏מניות: מדד ת"א ‏25‏ 09:45 - 09:46 17:14 - 17:15 17:24 - 17:25
‏מניות: מדד ת"א ‏75‏ 09:45 - 09:46 17:14 - 17:15 17:24 - 17:25
‏מניות: יתר והמירים 10:15 17:14 - 17:15 17:24 - 17:25
‏אג"ח ומק"מ 09:30 - 09:31 17:14 - 17:15 17:24 - 17:25
‏מעוף, נגזרים 09:45 - 17:35
‏ * - בימי א' בלבד שלב הרציף מסתיים בשעה ‏15‏:‏16‏,
‏ שלב הנעילה מסתיים בשעה ‏25‏:‏16‏, מעוף נגזרים
‏ מסתיים בשעה ‏35‏:‏16‏.
‏ ביטול הוראות לשלב הפתיחה/נעילה אפשרי עד תחילת
‏ חישוב שער פתיחה/נעילה.
‏** - הפסקת מסחר קצובה עקב דוחות-‏45‏/‏44‏ דק' רנדומלי.
‏ ני"ע דלי סחירות ורשימת השימור-ייסחרו במסחר
‏ רב צדדי בלבד: שלבי פתיחה ונעילה בלבד".

‏קרנות נאמנות ***
‏עד שעת סגירת הקרן, בהתאם לפרסומי מנהלי הקרן.

‏הנפקות ומכרזי בנק ישראל ***
סוגי המכרז ימים שעת סגירה
‏הנפקות אג"ח ממשלתי צמוד / לא צמוד ‏ב' בלבד 12:15
‏מק"מ ‏ג' בלבד 12:15
‏*** - שירות האינטרנט ושירות ה-‏PC‏ של מזרחי-טפחות
‏ מאפשרים קליטת הוראות בכל שעות היממה.
‏.
‏בהתאם לכללי הגילוי הנאות, הרינו להסב את תשומת לבך
‏כי הבנק הינו בעל עניין בני"ע הבאים:
‏ני"ע שהונפקו ע"י התאגידים הבאים: בנק מזרחי טפחות,
‏מזרחי השקעות, משאבים.