אמאנינא

אמאנינא הוא ארגון הגג לפיתוח התנדבות בחברה הערבית

אמאנינא הוא ארגון הגג לפיתוח התנדבות בחברה הערבית.

הבנק תמך ביזמות של העמותה במטרה לעודד התנדבות בקרב החברה הערבית בארץ.

במסגרת זו מוזמנים צעירים וסטודנטים מהמגזר הערבי להגיש רעיונות למיזמי התנדבות בתחומים שונים בחברה הערבית.

מתוך המועמדים נבחרות 10 יוזמות, בתהליך בו שותפים נציגים של אמאנינא, מזרחי-טפחות וגופים נוספים.
היזמים הנבחרים זוכים לליווי מנטורים מקצועיים למשך שנה ולמענק כספי להפעלת המיזם.