עמותת ער"ן


במסגרת שיתוף הפעולה עם עמותת ער"ן – עזרה ראשונה נפשית, הבנק נותן חסות ומממן קורס להכשרת מתנדבים להושיט יד לאנשים במצבי מצוקה ומשבר.


בשנים 2019 ו-2020 התקיימו קורסי הכשרה לעובדי וגמלאי הבנק כמתנדבים בער"ן באינטרנט ובצ'אט. 

בוגרי הקורס מתנדבים כשעתיים בכל שבוע במתן עזרה נפשית באינטרנט.