עמותת ער"ן


במסגרת שיתוף הפעולה עם עמותת ער"ן – עזרה ראשונה נפשית, הבנק נותן חסות ומממן קורס להכשרת מתנדבים להושיט יד לאנשים במצבי מצוקה ומשבר.

בשנים 2021-2019 התקיימו מספר קורסי הכשרה לעובדי וגמלאי הבנק כמתנדבים בער"ן באינטרנט ובצ'אט. 

בוגרי הקורס מתנדבים כשעתיים בכל שבוע במתן עזרה נפשית באינטרנט.