הכוורת

הכוורת היא בית לעידוד ופיתוח של מיזמים חברתיים, הנותנים מענה לאתגרים בקרב אוכלוסיות מוחלשות, משלב הרעיון עד אפשרות להשפעה מערכתית רחבה

בכוורת יוצרים רשת תמיכה מקצועית ובין-אישית ביזמים על ידי מומחי תוכן מקצועיים, משרדי ממשלה, אנשי עסקים, ארגונים חברתיים מובילים ועוד.

 הכוורת פועלת להצמחת יוזמות חברתיות חדשניות, ומלווה פעילותם לאורך כל שלבי המיזם עד כדי אפשרות להשפעה מערכתית רחבה, בין היתר, כשירות ממשלתי ארצי.

הבנק הצטרף כנותן חסות לפעילות הכוורת הן בתרומה כספית והן בליווי והשתתפות של מנהלים בשלבים שונים של ליווי המיזמים.

 


  נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או בקשה בכתובת kehila@umtb.co.il