האגודה להתנדבות

הבנק רואה בשיתוף הפעולה עם האגודה להתנדבות הזדמנות להשפיע ולהיטיב עם החברה הישראלית באמצעות מתן הכשרה וכלים להתנהלות כלכלית נבונה.

האגודה להתנדבות מפעילה את תוכנית "בונים עתיד", המעניקה למתנדבים ובוגרים מסלולי הכשרה מקצועית מגוונים, ובתוך כך תחום ההתנהלות הכלכלית של הצעירים.


מטרת הפרויקט המשותף הוא לספק כלים להתנהלות כלכלית נבונה לצעירים ובוגרים לקראת יציאתם לחיים אזרחיים עם סיום השירות.
במסגרת הפרויקט המשותף, עובדים נבחרים מהבנק מכשירים את רכזי האגודה כמדריכים להתנהלות כלכלית נבונה למתנדבי האגודה.


ההכשרות מותאמות לכלל המגזרים – חברה ערבית, חילונים, אנשים עם מוגבלות והמגזר הדתי.