תשואות במוצרים פנסיונים

לנוחותכם תשואות ממוצעות עדכניות במוצרים פנסיוניים

 תשואות ממוצעות במוצרים פנסיונים מעודכנות ליום 31.7.21

סוג ההשקעה

 

תשואה מצטברת:

5.2020-6.2021

תשואה ממוצעת

 3 שנים

תשואה ממוצעת

5 שנים

דמי ניהול ממוצעים ב-2020

 

מצבירה

מהפקדה

קופות גמל

 

14.61%


6.65%5.86%0.56%

0.28%

קרנות השתלמות

 

15.66%

7.02%

6.11%

0.58%

____

קרנות פנסיה חדשות מקיפות

 

17.82%

7.77%

7.34%

0.19%

1.95%

קרנות פנסיה כלליות

 

16.37%

7.00%

6.28%

0.44%

0.97%

 

התשואות נלקחות ממערכת "גמל נט" ו"פנסיה נט" המתפרסמת על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

הבהרות

  • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
  • האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד
  • מתן יעוץ פנסיוני על ידי הבנק כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
  • בנק מזרחי טפחות בע"מ, בעלי מניותיו, מנהליו ועובדיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
  • בגלישתך באתר כאמור, הינך מסכים לתנאי זה (קישור לעמוד ייעוץ פנסיוני - התניות משפטיות).
  • הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק