תשואות במוצרים פנסיונים

לנוחותכם תשואות ממוצעות עדכניות במוצרים פנסיוניים

אנו מפרסמים תשואות ממוצעות במוצרים פנסיונים מעודכנות ליום 31.05.20

 

סוג ההשקעה

 

תשואה מצטברת:

4.2019-3.2020

תשואה ממוצעת

 3 שנים

תשואה ממוצעת

5 שנים

דמי ניהול ממוצעים ב-2019

 

מצבירה

מהפקדה

קופות גמל

 

1.77%

3.10%

2.59%

0.55%

0.30%

קרנות השתלמות

 

 

1.75%

 

3.10%

2.57%

0.59%

____

קרנות פנסיה חדשות מקיפות

 

1.60%

4.05%

3.54%

0.21%

2.12%

קרנות פנסיה כלליות

 

1.44%

3.16%

2.51%

0.45%

0.83%

 

התשואות נלקחות ממערכת "גמל נט" ו"פנסיה נט" המתפרסמת ע"י רשות  שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

הערות משפטיות

  • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
  • האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד
  • מתן יעוץ פנסיוני על ידי הבנק כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
  • בנק מזרחי טפחות בע"מ, בעלי מניותיו, מנהליו ועובדיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
  • בגלישתך באתר כאמור, הינך מסכים לתנאי זה (קישור לעמוד ייעוץ פנסיוני - התניות משפטיות).
  • הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק