תשואות במוצרים פנסיונים

לנוחותכם תשואות ממוצעות עדכניות במוצרים פנסיוניים

אנו מפרסמים תשואות ממוצעות במוצרים פנסיונים מעודכנות ליום 31.08.20

 

סוג ההשקעה

 

תשואה מצטברת:

7.2019- 8.2020

תשואה ממוצעת

 3 שנים

תשואה ממוצעת

5 שנים

דמי ניהול ממוצעים ב-2019

 

מצבירה

מהפקדה

קופות גמל

 

3.95%

4.22%

3.89%

0.55%

0.30%

קרנות השתלמות

 

 

4.36%

 

4.38%

4.02%

0.59%

____

קרנות פנסיה חדשות מקיפות

 

4.06%

5.07%

4.85%

0.21%

2.12%

קרנות פנסיה כלליות

 

3.39%

4.23%

4.01%

0.45%

0.83%

 

התשואות נלקחות ממערכת "גמל נט" ו"פנסיה נט" המתפרסמת על ידי רשות שוק ההון בטוח וחיסכון.

הערות משפטיות

  • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
  • האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד
  • מתן יעוץ פנסיוני על ידי הבנק כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
  • בנק מזרחי טפחות בע"מ, בעלי מניותיו, מנהליו ועובדיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
  • בגלישתך באתר כאמור, הינך מסכים לתנאי זה (קישור לעמוד ייעוץ פנסיוני - התניות משפטיות).
  • הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק