מלאכת חושב

מכון מלאכת חושב שם לו למטרה להפיץ ספרי תורה, תפלין, מזוזות ומגילות לעם ישראל. המכון מתמחה בכתיבת ספרי תורה, תפלין, מזוזות ומגילות בכל הנוסחים וההידורים.
המכון בברכתו ובהמלצתו של הרשל"צ הרב שלמה משה עמר שליט"א, בהשגחת משמרת הקודש בנשיאות הרב ציון בוארון שליט"א, מקבל הנחיה, ייעוץ, והדרכה הלכתית ותורנית בכל פעולותיו.

כתובת המכון:רחוב קיש 16 פתח תקוה