Checkup
צ'ק אפ הינה רשת מרכזי שירות לצמיגים ולמערכות הנלוות לרכב
כאן תמצאו צמיגים, מצברים, כיוון פרונט ומגוון שירותים נוספים
סניפי הרשת מציבים סטנדרט חדש במראה, ברמת בשירות ובמתן ערך מוסף ללקוח. 
ברשת צ'ק אפ תיהנו מחוויית קניה ייחודית הכוללת התאמת צמיגים אופטימאליים לצרכיך וחבילת הטבות יוצאת דופן
הכוללת:
 
  • תיקון תקרים ללא הגבלה
  • שירות החלפת גלגל בדרך
  • מילוי צמיגים בחנקן – לשמירה על לחצי ניפוח תקינים לאורך זמן
  • רוטציה - לשמירה על אריכות חיי הצמיגים
  • ההטבה החשובה מכולם – כיסוי נזק לצמיג המקנה מציג חדש במקרה שהצמיג ניזוק בהשתתפות עצמית גם אם הנזק נגרם באשמת הלקוח!

 

לפירוט הסניפים ולמידע נוסף 2575* ובאתר האינטרנט בכתובת www.checkup.co.il