כלים לשירותך

שיעורי ריבית באשראי

‏ ^שיעורי ריבית באשראי^

סוג חשבון ‏ ‏ ‏ פירוט מרכיבי הריבית

‏השינוי ‏(בנקודות ‏ האחוז)

‏ ‏ ‏ תעריפית ‏ ‏ ‏ מתואמת
‏מסגרת חח"ד
‏ריבית בסיסית +0.15% 1.75% -
‏תאגידים
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 6.70% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.15% 8.45%
8.72%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 7.75% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.15% 9.50%
9.84%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית 8.65% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.15% 10.40%
10.81%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏45%‏.‏2‏ לשנה-לרבעון מראש -
‏ללא שינוי -
‏דמי ניהול קבועים ‏00‏.‏218‏ ש"ח לרבעון מראש -
‏ללא שינוי -
‏עו"ש חובה
‏ריבית בסיסית +0.15% 1.75% -
‏תוספת סיכון מרבית - 13.80% -
‏שיעור הריבית המרבי +0.15% 15.55%
16.48%
‏ מסגרת
‏ריבית בסיסית +0.15% 1.75% -
‏שכיר רגיל/
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 6.55% -
‏מועדף/נבחר
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.15% 8.30%
8.56%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 9.85% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.15% 11.60%
12.11%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 12.20% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.15% 13.95%
14.70%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון -
‏ללא שינוי -
‏ מסגרת
‏ריבית בסיסית +0.15% 1.75% -
‏עו"ש פרטי-
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 7.00% -
‏רגיל/מועדף
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.15% 8.75%
9.04%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 10.95% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.15% 12.70%
13.32%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 12.20% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.15% 13.95%
14.70%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון -
‏ללא שינוי -
‏ מסגרת
‏ריבית בסיסית +0.15% 1.75% -
‏צעיר רגיל
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 1.35% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.15% 3.10%
3.14%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 5.25% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.15% 7.00%
7.19%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 9.20% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.15% 10.95%
11.41%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון -
‏ללא שינוי -
‏ מסגרת
‏ריבית בסיסית +0.15% 1.75% -
‏ סטודנט
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 1.35% -
‏ רגיל
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.15% 3.10%
3.14%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 5.25% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.15% 7.00%
7.19%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 9.20% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.15% 10.95%
11.41%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון -
‏ללא שינוי -
‏ מסגרת
‏ריבית בסיסית +0.15% 1.75% -
‏ חח"ד
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 8.20% -
‏ יחידים *
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.15% 9.95%
10.33%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 9.55% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.15% 11.30%
11.79%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 11.45% -
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.15% 13.20%
13.87%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון -
‏ללא שינוי -
‏ כרטיסי אשראי-ישראכרט
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ישראקרדיט ‏ /אמק"ס ‏ קרדיט ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ אשראי ‏ מהיר ‏
‏ישראכרט רגיל-תעריפית
+0.15% 11.15% 12.25%
13.95%
‏ישראכרט רגיל-מתואמת
11.74% 12.96%
14.88%
‏מסטרקרד-תעריפית
+0.15% 11.15% 12.25%
13.95%
‏מסטרקרד-מתואמת
11.74% 12.96%
14.88%
‏גולד מסטרקרד-תעריפית
+0.15% 8.30% 10.00%
13.15%
‏גולד מסטרקרד-מתואמת
8.62% 10.47%
13.97%
‏מסטרקרד ביזנס-תעריפית
+0.15% 9.05% 10.25%
13.15%
‏מסטרקרד ביזנס-מתואמת
9.43% 10.74%
13.97%
‏גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית
+0.15% 8.00% 9.70%
13.15%
‏גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת
8.30% 10.14%
13.97%
‏גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית
+0.15% 7.75% 8.25%
10.25%
‏גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת
8.03% 8.57%
10.74%
‏וורלד עילית - תעריפית
+0.15% 4.75% 4.95%
6.95%
‏וורלד עילית - מתואמת
4.85% 5.06%
7.17%
‏קורפורייט מסטרקרד-תעריפית
+0.15% 8.30% 10.00%
13.15%
‏קורפורייט מסטרקרד-מתואמת
8.62% 10.47%
13.97%
‏קורפורייט זהב-תעריפית
+0.15% 8.00% 9.70%
13.15%
‏קורפורייט זהב-מתואמת
8.30% 10.14%
13.97%
‏לייפסטייל-תעריפית
+0.15% 11.15% 12.05%
13.75%
‏לייפסטייל-מתואמת
11.74% 12.74%
14.65%
‏אמק"ס בלו-תעריפית
+0.15% 11.15% 12.25%
13.95%
‏אמק"ס בלו-מתואמת
11.74% 12.96%
14.88%
‏אמק"ס קרדיט-תעריפית
+0.15% 11.15% 12.25%
13.95%
‏אמק"ס קרדיט-מתואמת
11.74% 12.96%
14.88%
‏אמק"ס ירוק-תעריפית
+0.15% 8.30% 10.00%
13.15%
‏אמק"ס ירוק-מתואמת
8.62% 10.47%
13.97%
‏אמק"ס זהב-תעריפית
+0.15% 8.10% 9.70%
13.15%
‏אמק"ס זהב-מתואמת
8.41% 10.14%
13.97%
‏אמק"ס פלטינום-תעריפית
+0.15% 7.65% 8.25%
10.25%
‏אמק"ס פלטינום-מתואמת
7.92% 8.57%
10.74%
‏סנטוריון-תעריפית
+0.15% 3.25% 3.45%
3.95%
‏סנטוריון-מתואמת
3.30% 3.51%
4.02%
‏קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית
+0.15% 8.00% 10.00%
13.15%
‏קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת
8.30% 10.47%
13.97%
‏קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית
+0.15% 8.00% 9.70%
13.15%
‏קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת
8.30% 10.14%
13.97%
‏סופרקארד-ישראכרט-תעריפית
+0.15% 11.15% 12.25%
13.95%
‏סופרקארד-ישראכרט-מתואמת
11.74% 12.96%
14.88%
‏סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית
+0.15% 11.15% 12.25%
13.95%
‏סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת
11.74% 12.96%
14.88%
‏סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית
+0.15% 8.30% 10.00%
13.15%
‏סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת
8.62% 10.47%
13.97%
‏עו"ד-ישראכרט-תעריפית
+0.15% 5.85% 6.75%
10.25%
‏עו"ד-ישראכרט-מתואמת
6.01% 6.96%
10.74%
‏בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית
+0.15% 5.85% 6.75%
10.25%
‏בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת
6.01% 6.96%
10.74%
‏עולמי עובדי הרשויות-תעריפית
+0.15% 9.35% 10.55%
13.95%
‏עולמי עובדי הרשויות-מתואמת
9.76% 11.07%
14.88%
‏מועדון חייל יותר-תעריפית
+0.15% 11.15% 12.25%
13.95%
‏מועדון חייל יותר-מתואמת
11.74% 12.96%
14.88%
‏ כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ויזה עדיף ‏/דיינרס ‏לארג' ‏ויזה/דיינרס ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ ויזה ‏30‏+ ‏ ‏ ‏ הלואות ‏ אקספרס ‏
‏בייסיק-תעריפית
+0.15% 11.35% 12.25% 12.25% -
‏בייסיק-מתואמת
11.96% 12.96% 12.96% -
‏מקומי-תעריפית
+0.15% 11.35% 12.25% 12.25%
13.95%
‏מקומי-מתואמת
11.96% 12.96% 12.96%
14.88%
‏בינלאומי-תעריפית
+0.15% 11.35% 12.25% 12.25%
13.95%
‏בינלאומי-מתואמת
11.96% 12.96% 12.96%
14.88%
‏עיסקי-תעריפית
+0.15% 11.35% 12.25% 12.25%
13.15%
‏עיסקי-מתואמת
11.96% 12.96% 12.96%
13.97%
‏עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית
+0.15% 8.50% 10.00% 10.00%
13.15%
‏עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת
8.84% 10.47% 10.47%
13.97%
‏עיסקי זהב-תעריפית
+0.15% 8.50% 10.00% 10.00%
13.15%
‏עיסקי זהב-מתואמת
8.84% 10.47% 10.47%
13.97%
‏ויזה פלטינום-תעריפית
+0.15% 7.95% 8.25% 8.25%
10.25%
‏ויזה פלטינום-מתואמת
8.25% 8.57% 8.57%
10.74%
‏דיינרס פלטינום-תעריפית
+0.15% 8.50% 10.00% 10.00%
13.15%
‏דיינרס פלטינום-מתואמת
8.84% 10.47% 10.47%
13.97%
‏מועדון כוחות הבטחון-תעריפית
+0.15% 2.75% 2.75% 2.75%
2.75%
‏מועדון כוחות הבטחון-מתואמת
2.78% 2.78% 2.78%
2.78%
‏ כרטיס אשראי ויזה לאומי קארד
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ חודש חופש\ ‏ הלוואות ‏ ברגע ל"ק ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ חיוב ‏ חודשי ‏ קבוע
‏ויזה לאומי קארד פירסט-תעריפית
‏ ‏15%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏7‏ ‏ ‏25%‏.‏5‏
‏ ‏00%‏.‏5‏
‏ויזה לאומי קארד פירסט-מתואמת
‏ ‏23%‏.‏7‏ ‏ ‏38%‏.‏5‏
‏ ‏12%‏.‏5‏
‏ויזה לאומי קארד פלטינום-תעריפית
‏ ‏15%‏.‏0‏+ ‏ ‏50%‏.‏10‏ ‏ ‏50%‏.‏8‏
‏ ‏00%‏.‏8‏
‏ויזה לאומי קארד פלטינום-מתואמת
‏ ‏02%‏.‏11‏ ‏ ‏84%‏.‏8‏
‏ ‏30%‏.‏8‏
‏ויזה לאומי קארד עסקי זהב-תעריפית
‏ ‏15%‏.‏0‏+ ‏ ‏25%‏.‏13‏ ‏ ‏25%‏.‏10‏
‏ ‏75%‏.‏8‏
‏ויזה לאומי קארד עסקי זהב-מתואמת
‏ ‏08%‏.‏14‏ ‏ ‏74%‏.‏10‏
‏ ‏11%‏.‏9‏
‏ויזה לאומי קארד זהב-תעריפית
‏ ‏15%‏.‏0‏+ ‏ ‏25%‏.‏13‏ ‏ ‏25%‏.‏10‏
‏ ‏75%‏.‏8‏
‏ויזה לאומי קארד זהב-מתואמת
‏ ‏08%‏.‏14‏ ‏ ‏74%‏.‏10‏
‏ ‏11%‏.‏9‏
‏ויזה לאומי קארד בינלאומי-תעריפית
‏ ‏15%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏14‏ ‏ ‏50%‏.‏12‏
‏ ‏50%‏.‏11‏
‏ויזה לאומי קארד בינלאומי-מתואמת
‏ ‏93%‏.‏14‏ ‏ ‏24%‏.‏13‏
‏ ‏13%‏.‏12‏
‏ כרטיס אשראי ויזה לאומי קארד מולטי
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ מולטי ‏ ‏ ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים
‏ויזה לאומי קארד פלטינום-תעריפית
‏ ‏15%‏.‏0‏+ ‏ ‏50%‏.‏10‏ ‏ ‏50%‏.‏8‏ -
‏ויזה לאומי קארד פלטינום-מתואמת
‏ ‏02%‏.‏11‏ ‏ ‏84%‏.‏8‏ -
‏לאומי קארד עסקי זהב-תעריפית
‏ ‏15%‏.‏0‏+ ‏ ‏50%‏.‏13‏ ‏ ‏25%‏.‏10‏ -
‏לאומי קארד עסקי זהב-מתואמת
‏ ‏37%‏.‏14‏ ‏ ‏74%‏.‏10‏ -
‏לאומי קארד זהב-תעריפית
‏ ‏15%‏.‏0‏+ ‏ ‏50%‏.‏13‏ ‏ ‏25%‏.‏10‏ -
‏לאומי קארד זהב-מתואמת
‏ ‏37%‏.‏14‏ ‏ ‏74%‏.‏10‏ -
‏לאומי קארד בינלאומי-תעריפית
‏ ‏15%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏14‏ ‏ ‏50%‏.‏12‏ -
‏לאומי קארד בינלאומי-מתואמת
‏ ‏93%‏.‏14‏ ‏ ‏24%‏.‏13‏ -
‏ כרטיס אשראי טפחות
‏ סוג ‏ כרטיס ‏ ‏ סוג החשבון ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ריבית ‏ תעריפית ‏ ריבית ‏ מתואמת
‏ כרטיס
‏ חשבונות שנפתחו לפני ‏2007‏.‏4‏.‏1‏ +0.15% 2.75%
2.78%
‏ אשראי
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2007‏.‏4‏.‏1‏ עד ‏2008‏.‏11‏.‏30‏ +0.15% 3.25%
3.29%
‏ טפחות
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2008‏.‏12‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏02‏.‏28‏ +0.15% 3.55%
3.60%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏03‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏06‏.‏30‏ +0.15% 3.95%
4.01%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏07‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏10‏.‏30‏ +0.15% 4.20%
4.27%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏11‏.‏1‏ עד ‏2013‏.‏02‏.‏28‏ +0.15% 4.50%
4.58%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2013‏.‏03‏.‏1‏ עד ‏2014‏.‏08‏.‏31‏ +0.15% 4.70%
4.78%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2014‏.‏09‏.‏1‏ עד ‏2018‏.‏05‏.‏14‏ +0.15% 5.00%
5.09%
‏ חשבונות שנפתחו החל מ- ‏2018‏.‏05‏.‏15‏ +0.15% 5.25%
5.35%
‏ כרטיס אשראי סטודנט
‏ סוג ‏ כרטיס ‏ ‏ סוג החשבון ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ריבית ‏ תעריפית ‏ ריבית ‏ מתואמת
‏ סטודנט
‏ חשבונות שנפתחו לפני ‏2009‏.‏6‏.‏1‏ +0.15% 3.65%
3.70%
‏ חשבונות שנפתחו החל מ- ‏2009‏.‏6‏.‏1‏ +0.15% 4.65%
4.73%
שיעורי ריבית באשראי מט"ח
סוג החשבון מרכיב בריבית/מסגרת שיעור השינוי ריבית תעריפית ריבית מתואמת
‏חח"ד מט"ח
‏ריבית לתת מסגרת א' L+ 6.00% -
‏ תאגידים
‏תוספת ריבית לתת מסגרת ב' 2.00% -
‏עמלת הקצאת אשראי 2.00% -
‏חח"ד מט"ח
‏ריבית לתת מסגרת א' L+ 6.00% -
‏ יחידים
‏תוספת ריבית לתת מסגרת ב' 2.00% -
‏עו"ש חובה
‏ריבית מירבית L+ 8.00% -
-
-
-

‏* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)

‏(עמלות), התשס"ח ‏2008‏. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית

‏(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.