כלים לשירותך

ריביות פח"ק

תאריך נכונות: 04/06/2020

סוג פקדון: 201 - ‏פח"ק רבית פריים ‏1‏ יום

תקופה/סכום % ריבית נומינלית שנתית % ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0
0.01 0.01
1.59
49,999 - 10,000
0.01 0.01
1.59
99,999 - 50,000
0.01 0.01
1.59
499,999 - 100,000
0.01 0.01
1.59
500,000 -מ
0.01 0.01
1.59
מספרים נתונים באחוזים, בחישוב שנתי.

שיעור הריבית לתיקונים: השיעור יהיה זהה לשיעור הריבית לפיקדון מסוג פח"ק המתייחס לסכומים הגבוהים ביותר.