כלים לשירותך

מועדים למסירת הוראות בני"ע

‏מסחר ב"רצף" ***

סוג/שלב פתיחה רציף סגירה
‏מניות: מדד ת"א ‏25‏
09:45 - 09:46 17:14 - 17:15
17:24 - 17:25
‏מניות: מדד ת"א ‏75‏
09:45 - 09:46 17:14 - 17:15
17:24 - 17:25
‏מניות: יתר והמירים
10:15 17:14 - 17:15
17:24 - 17:25
‏אג"ח ומק"מ
09:30 - 09:31 17:14 - 17:15
17:24 - 17:25
‏מעוף, נגזרים
09:45 - 17:35 -

‏ * - בימי א' בלבד שלב הרציף מסתיים בשעה ‏15‏:‏16‏,

‏ שלב הנעילה מסתיים בשעה ‏25‏:‏16‏, מעוף נגזרים

‏ מסתיים בשעה ‏35‏:‏16‏.

‏ ביטול הוראות לשלב הפתיחה/נעילה אפשרי עד תחילת

‏ חישוב שער פתיחה/נעילה.

‏** - הפסקת מסחר קצובה עקב דוחות-‏45‏/‏44‏ דק' רנדומלי.

‏ ני"ע דלי סחירות ורשימת השימור-ייסחרו במסחר

‏ רב צדדי בלבד: שלבי פתיחה ונעילה בלבד".

‏קרנות נאמנות ***

‏עד שעת סגירת הקרן, בהתאם לפרסומי מנהלי הקרן.

‏הנפקות ומכרזי בנק ישראל ***

סוגי המכרז ימים שעת סגירה
‏הנפקות אג"ח ממשלתי צמוד / לא צמוד
‏ב' בלבד
12:15
‏מק"מ
‏ג' בלבד
12:15

‏*** - שירות האינטרנט ושירות ה-‏PC‏ של מזרחי-טפחות

‏ מאפשרים קליטת הוראות בכל שעות היממה.

‏.

‏בהתאם לכללי הגילוי הנאות, הרינו להסב את תשומת לבך

‏כי הבנק הינו בעל עניין בני"ע הבאים:

‏ני"ע שהונפקו ע"י התאגידים הבאים: בנק מזרחי טפחות,

‏מזרחי השקעות, משאבים.