כלים לשירותך

הודעה על שינויים בעמלות ובריביות

‏הרינו להודיעכם, כי החל מיום ‏19‏.‏07‏.‏01‏, כ"ח סיוון

‏תשע"ט, יעודכן תעריפון הבנק כמפורט להלן:

‏תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:

‏עמלת "ערבות בנקאית מכל סוג המובטחת בפיקדון כספי

‏ספציפי (למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר) -

‏מזערי - ‏00‏.‏360‏ ש"ח.

‏עמלת "ליווי פיננסי" - ‏2%‏.‏1‏

‏תעריפון הבנק לעסקים גדולים:

‏דמי טיפול בבירור בגין העברות לחו"ל - ‏25‏$ לבירור

‏תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים ותעריפון הבנק

‏לעסקים גדולים:

‏עמלת משיכת מזומן במכשיר אוטומטי באמצעות כרטיס

‏חיוב אשר הונפק בחו"ל או ע"י שלוחה של בנק זר -

‏00‏.‏11‏ ש"ח

‏פדיון דוקומנטים - מזערי: ‏60‏$

‏אשראי ספקים ללא ערבותנו - מזערי: ‏60‏$

‏דמי טיפול בהוספת קיום לאשראי דוקומנטרי -

‏15%‏.‏0‏, מזערי: ‏50‏$

‏יצוא ישיר - ‏18%‏.‏0‏, מזערי: ‏35‏$

‏שיקים מסחריים ומיוחדים בהדפסת בית דפוס

‏שיק אישי במט"י - ללא העתק

‏250‏ שיקים:‏304‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏445‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏591‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏737‏ ש"ח

‏שיק אישי במט"י - העתק אחד

‏250‏ שיקים:‏383‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏511‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏644‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏763‏ ש"ח

‏שיק אישי במט"י - שני העתקים

‏250‏ שיקים:‏424‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏571‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏729‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏829‏ ש"ח

‏שיק מסחרי במט"י- ללא העתק

‏250‏ שיקים:‏355‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏541‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏736‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏931‏ ש"ח

‏שיק מסחרי במט"י - העתק אחד

‏250‏ שיקים:‏460‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏630‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏807‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏965‏ ש"ח

‏שיק מסחרי במט"י - שני העתקים

‏250‏ שיקים:‏514‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏709‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏919‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏053‏,‏1‏ ש"ח

‏יהלומים אישי מט"י- ללא העתק

‏250‏ שיקים:‏198‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏300‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏406‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏512‏ ש"ח

‏יהלומים אישי מט"י - העתק אחד

‏250‏ שיקים:‏255‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏348‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏444‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏530‏ ש"ח

‏יהלומים אישי מט"י - שני העתקים

‏250‏ שיקים:‏285‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏391‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏505‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏578‏ ש"ח

‏יהלומים מסחרי מט"י- ללא העתק

‏250‏ שיקים:‏246‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏392‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏544‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏697‏ ש"ח

‏יהלומים מסחרי מט"י - העתק אחד

‏250‏ שיקים:‏328‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏461‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏600‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏723‏ ש"ח

‏יהלומים מסחרי מט"י - שני העתקים

‏250‏ שיקים:‏371‏ ש"ח, ‏500‏ שיקים:‏524‏ ש"ח, ‏750‏ שיקים:

‏687‏ ש"ח, ‏1000‏ שיקים:‏792‏ ש"ח

‏שיק מט"ח אישי - ללא העתק

‏25‏ שיקים:‏148‏ ש"ח, ‏50‏ שיקים:‏217‏ ש"ח, ‏125‏ שיקים:

‏297‏ ש"ח, ‏250‏ שיקים:‏388‏ ש"ח

‏שיק מט"ח אישי - העתק אחד

‏25‏ שיקים:‏205‏ ש"ח, ‏50‏ שיקים:‏255‏ ש"ח, ‏125‏ שיקים:

‏375‏ ש"ח, ‏250‏ שיקים:‏514‏ ש"ח

‏שיק מט"ח אישי - שני העתקים

‏25‏ שיקים:‏216‏ ש"ח, ‏50‏ שיקים:‏275‏ ש"ח, ‏125‏ שיקים:

‏416‏ ש"ח, ‏250‏ שיקים:‏579‏ ש"ח

‏שיק מט"ח מסחרי - ללא העתק

‏25‏ שיקים:‏202‏ ש"ח, ‏50‏ שיקים:‏249‏ ש"ח, ‏125‏ שיקים:

‏363‏ ש"ח, ‏250‏ שיקים:‏494‏ ש"ח

‏שיק מט"ח מסחרי - העתק אחד

‏25‏ שיקים:‏232‏ ש"ח, ‏50‏ שיקים:‏303‏ ש"ח, ‏125‏ שיקים:

‏476‏ ש"ח, ‏250‏ שיקים:‏676‏ ש"ח

‏שיק מט"ח מסחרי - שני העתקים

‏25‏ שיקים:‏247‏ ש"ח, ‏50‏ שיקים:‏332‏ ש"ח, ‏125‏ שיקים:

‏535‏ ש"ח, ‏250‏ שיקים:‏769‏ ש"ח

‏שיקים בדידים - ללא העתק

‏1000‏ שיקים:‏591‏,‏1‏ ש"ח, ‏2000‏ שיקים:‏161‏,‏2‏ ש"ח

‏3000‏ שיקים:‏714‏,‏2‏ ש"ח, ‏4000‏ שיקים:‏249‏,‏3‏ ש"ח

‏שיקים בדידים העתק אחד

‏1000‏ שיקים:‏162‏,‏2‏ ש"ח, ‏2000‏ שיקים:‏978‏,‏2‏ ש"ח

‏3000‏ שיקים:‏777‏,‏3‏ ש"ח, ‏4000‏ שיקים:‏558‏,‏4‏ ש"ח

‏שיקים בדידים - שני העתקים

‏1000‏ שיקים:‏591‏,‏2‏ ש"ח, ‏2000‏ שיקים:‏662‏,‏3‏ ש"ח

‏3000‏ שיקים:‏715‏,‏4‏ ש"ח, ‏4000‏ שיקים:‏750‏,‏5‏ ש"ח

‏תוספות לשיקים

‏גרפיקה:‏153‏ ש"ח, לוגו:‏153‏ ש"ח, עלות צבע (עד ‏4‏

‏צבעים להזמנה):‏109‏ ש"ח, חירור: ‏10‏ ש"ח, הטבעת

‏חותמת בשיק:ללא עלות, גרפיקה שלא מהאוגדן: ‏300‏ ש"ח

הודעה לציבור הלקוחות​


הרינו להודיעכם, כי ביום 01.07.2019, כ"ח סיון תשע"ט יעודכן תעריפון הבנק כמפורט להלן:

תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:

  • עמלת ערבות בנקאית מכל סוג המובטחת בפיקדון כספי ספציפי (למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר) – מיזערי – 360.00 ₪.
  • עמלת ליווי פיננסי – 1.2%

תעריפון הבנק לעסקים גדולים:

  • דמי טיפול בבירור בגין העברות לחו"ל – $25 לבירור

תעריפון הבנק ליחידים/עסקים קטנים ותעריפון הבנק לעסקים גדולים:

  • עמלת משיכת מזומן במכשיר אוטומטי באמצעות כרטיס חיוב אשר הונפק בחו"ל או ע"י שלוחה של בנק זר – 11.00 ₪.
  • פדיון דוקומנטים – מיזערי - $60 
  • אשראי ספקים ללא ערבותנו – מיזערי – $60
  • דמי טיפול בהוספת קיום לאשראי דוקומנטרי – 0.15%, מזערי – $50
  • יצוא ישיר – 0.18% , מזערי – $35


נספח ב' - שיקים מסחריים ומיוחדים:

שיקים מט"י 
​​סוג השיק מספר העתקים​ 250​ 500​ 750​ ​1000
אישי (מט"י)​ 0
1
2
​304 ש"ח
383 ש"ח
424 ש"ח
​445 ש"ח
511 ש"ח
571 ש"ח
​591 ש"ח
644 ש"ח
729 ש"ח
​737 ש"ח
763 ש"ח
829 ש"ח
​מסחרי (מט"י) ​0
1
2
​355 ש"ח
460 ש"ח
514 ש"ח
​541 ש"ח
630 ש"ח
709 ש"ח
​736 ש"ח
807 ש"ח
919 ש"ח
​931 ש"ח
965 ש"ח
1,053 ש"ח
​יהלומים אישי ​0
1
2
​198 ש"ח
255 ש"ח
285 ש"ח
​300 ש"ח
348 ש"ח
391 ש"ח
​406 ש"ח
444 ש"ח
505 ש"ח
​512 ש"ח
530 ש"ח
578 ש"ח
​יהלומים מסחרי ​0
1
2
​246 ש"ח
328 ש"ח
371 ש"ח
​392 ש"ח
461 ש"ח
524 ש"ח
​544 ש"ח
600 ש"ח
687 ש"ח
​697 ש"ח
723 ש"ח
792 ש"ח

שיקים במט"ח
​​​​סוג שיק מספר העתקים 25​ 50​ 125​ 250​
​מט"ח אישי 0
1
2
​184 ש"ח
205 ש"ח
216 ש"ח
​217 ש"ח
255 ש"ח
275 ש"ח
​297 ש"ח
375 ש"ח
416 ש"ח
​388 ש"ח
514 ש"ח
579 ש"ח
​מט"ח מסחרי ​0
1
2
​202 ש"ח
232 ש"ח
247 ש"ח
​249 ש"ח
303 ש"ח
332 ש"ח
​363 ש"ח
476 ש"ח
535 ש"ח
​494 ש"ח
676 ש"ח
769 ש"ח
 
שיקים בדידים
​​כמות ​ללא העתק האתק אחד​ שני העתקים​
​1000 ​1,591 ש"ח ​2,162 ש"ח ​2,591 ש"ח
​2000 ​2,161 ש"ח ​2,978 ש"ח ​3,662 ש"ח
​3000 ​2,714 ש"ח ​3,777 ש"ח ​4,715 ש"ח
​4000 ​3,249 ש"ח ​4,558 ש"ח ​5,750 ש"ח
 
תוספות לשיקים​
​​סוג מחיר​
​גרפיקה ​153 ש"ח
​לוגו ​153 ש"ח
​עלות צבע (עד 4 צבעים להזמה) ​109 ש"ח
​חירור ​10 ש"ח
​הטבעת חותמת בשיק ​ללא עלות
​גרפיקה שלא מהאוגדן ​300 ש"ח
  
​​​​​​​​​​