כלים לשירותך

הודעה על שינויים בעמלות ובריביות

‏הרינו להודיעכם, כי החל מיום ‏19‏.‏1‏.‏1‏, כ"ד טבת תשע"ט

‏יעודכן תעריפון הבנק כמפורט להלן:

‏עדכון תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:

‏*עמלת "הוראה לביטול חיוב-שיק": ‏00‏.‏17‏ ש"ח, מירבי

‏לסדרה: ‏00‏.‏51‏ ש"ח

‏*ביטול שיק באמצעות שירות האינטרנט: ‏30‏.‏15‏ ש"ח,

‏מירבי לסדרה: ‏90‏.‏45‏ ש"ח

‏עמלת "הוראה לביטול חיוב בודד עפ"י הרשאה לחיוב

‏חשבון": ‏00‏.‏17‏ ש"ח

‏*עמלת "הוראה לביטול חיוב בודד עפ"י הוראת קבע":

‏00‏.‏17‏ ש"ח

‏*התווספה עמלה חדשה: עמלת "מערכת מסחר מתקדמת":

‏00‏.‏000‏,‏3‏ ש"ח לחודש

‏*יהלומים-עמלת "ייצוא-פתיחת תיק דוקומנטים לגוביינא"

‏25%‏.‏0‏, מזערי ‏00‏.‏35‏$

‏*יהלומים-עמלת "יבוא-העברת תשלומים לחו"ל":

‏35%‏.‏0‏, מזערי ‏00‏.‏35‏$

‏*יהלומים-עמלת "סוויפט": ‏00‏.‏15‏$

‏*קבלת שערי בורסה בשעת המסחר באמצעות מערכת האינטרנט

‏לקוח פרטי-קבלת מידע שערי בורסה עדכני מצומצם:

‏00‏.‏4‏ ש"ח לחודש

‏לקוח פרטי-קבלת מידע שערי בורסה עדכני מלא:

‏00‏.‏35‏ ש"ח לחודש

‏לקוח עסקי-קבלת מידע שערי בורסה עדכני מלא:

‏00‏.‏180‏ ש"ח לחודש

‏עדכון תעריפון הבנק לעסקים גדולים:

‏*עמלת "הוראה לביטול חיוב בודד עפ"י הרשאה לחיוב

‏חשבון": ‏00‏.‏17‏ ש"ח

‏*עמלת "הוראה לביטול חיוב בודד עפ"י הוראת קבע":

‏00‏.‏17‏ ש"ח

‏*יהלומים-עמלת "ייצוא-פתיחת תיק דוקומנטים לגוביינא"

‏25%‏.‏0‏, מזערי ‏00‏.‏35‏$

‏*יהלומים-עמלת "יבוא-העברת תשלומים לחו"ל":

‏35%‏.‏0‏, מזערי ‏00‏.‏35‏$

‏*התווספו עמלות חדשות:

‏עמלת "ניהול חשבון מיוחד" (העמלה תיגבה מנותני

‏שירותים פיננסיים)

‏*פתיחת חשבון מיוחד: ‏000‏,‏5‏ ש"ח

‏*טיפול שוטף בחשבון מיוחד: ‏000‏,‏2‏ ש"ח לחודש

‏עמלת "מערכת מסחר מתקדמת": ‏000‏,‏3‏ ש"ח לחודש

‏*קבלת שערי בורסה בשעת המסחר באמצעות מערכת האינרטנט

‏לקוח פרטי-קבלת מידע שערי בורסה עדכני מצומצם:

‏00‏.‏4‏ ש"ח לחודש

‏לקוח פרטי-קבלת מידע שערי בורסה עדכני מלא:

‏00‏.‏35‏ ש"ח לחודש

‏לקוח עסקי-קבלת שערי בורסה עדכני מלא:

‏00‏.‏180‏ ש"ח לחודש

‏הרינו להודיעכם כי החל מיום ‏19‏.‏01‏.‏28‏, יעודכן

‏תעריפון הבנק כמפורט להלן:

‏תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:

‏*טיפול באשראי ובביטחונות-הלוואות שאינן לדיור

‏בערבות מדינה-הקרן להתייעלות אנרגטית (בקשר עם מכרז

‏פומבי מס' ‏4872‏/‏2018‏) - ‏00‏.‏200‏ ש"ח.

‏*עמלה למדינה בגין הקצאת בטוחה להלוואה בערבות מדינה

‏(בקשר עם מכרז פומבי מס' ‏4872‏/‏2018‏):

‏הלוואה בערבות מדינה לפרוייקטי התייעלות אנרגטית

‏% ‏20‏.‏0‏.

‏תעריפון הבנק לעסקים גדולים:

‏*עריכת מסמכים משפטיים בגין עסקת אשראי-ביצוע הלוואה

‏הקרן להתייעלות אנרגטית (בקשר עם מכרז פומבי מס'

‏4872‏/‏2018‏) - ‏00‏.‏200‏ ש"ח

‏*עמלה למדינה בגין הקצאת בטוחה בערבות מדינה (בקשר

‏עם מכרז פומבי מס' ‏4872‏/‏2018‏):

‏הלוואה בערבות מדינה לפרוייקטי התייעלות אנרגטית -

‏20%‏.‏0‏.

‏החל מיום ‏19‏.‏03‏.‏01‏, יעודכן תעריפון הבנק כמפורט

‏להלן:

‏תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:

‏עמלת "מסלול היברידי בסיסי" - ‏00‏.‏10‏ ש"ח.

‏תעריפון הבנק לעסקים גדולים:

‏עמלת "טיפול במזומנים ע"י פקיד" - עדכון שם העמלה

‏ל- "טיפול במזומנים".