כלים לשירותך

הודעה על שינויים בעמלות ובריביות

הודעה לציבור הלקוחות​


הרינו להודיעכם, כי ביום 01.07.2019, כ"ח סיון תשע"ט יעודכן תעריפון הבנק כמפורט להלן:

תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:

  • עמלת ערבות בנקאית מכל סוג המובטחת בפיקדון כספי ספציפי (למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר) – מיזערי – 360.00 ₪.
  • עמלת ליווי פיננסי – 1.2%

תעריפון הבנק לעסקים גדולים:

  • דמי טיפול בבירור בגין העברות לחו"ל – $25 לבירור

תעריפון הבנק ליחידים/עסקים קטנים ותעריפון הבנק לעסקים גדולים:

  • עמלת משיכת מזומן במכשיר אוטומטי באמצעות כרטיס חיוב אשר הונפק בחו"ל או ע"י שלוחה של בנק זר – 11.00 ₪.
  • פדיון דוקומנטים – מיזערי - $60 
  • אשראי ספקים ללא ערבותנו – מיזערי – $60
  • דמי טיפול בהוספת קיום לאשראי דוקומנטרי – 0.15%, מזערי – $50
  • יצוא ישיר – 0.18% , מזערי – $35


נספח ב' - שיקים מסחריים ומיוחדים:

שיקים מט"י 
​​סוג השיק מספר העתקים​ 250​ 500​ 750​ ​1000
אישי (מט"י)​ 0
1
2
​304 ש"ח
383 ש"ח
424 ש"ח
​445 ש"ח
511 ש"ח
571 ש"ח
​591 ש"ח
644 ש"ח
729 ש"ח
​737 ש"ח
763 ש"ח
829 ש"ח
​מסחרי (מט"י) ​0
1
2
​355 ש"ח
460 ש"ח
514 ש"ח
​541 ש"ח
630 ש"ח
709 ש"ח
​736 ש"ח
807 ש"ח
919 ש"ח
​931 ש"ח
965 ש"ח
1,053 ש"ח
​יהלומים אישי ​0
1
2
​198 ש"ח
255 ש"ח
285 ש"ח
​300 ש"ח
348 ש"ח
391 ש"ח
​406 ש"ח
444 ש"ח
505 ש"ח
​512 ש"ח
530 ש"ח
578 ש"ח
​יהלומים מסחרי ​0
1
2
​246 ש"ח
328 ש"ח
371 ש"ח
​392 ש"ח
461 ש"ח
524 ש"ח
​544 ש"ח
600 ש"ח
687 ש"ח
​697 ש"ח
723 ש"ח
792 ש"ח

שיקים במט"ח
​​​​סוג שיק מספר העתקים 25​ 50​ 125​ 250​
​מט"ח אישי 0
1
2
​184 ש"ח
205 ש"ח
216 ש"ח
​217 ש"ח
255 ש"ח
275 ש"ח
​297 ש"ח
375 ש"ח
416 ש"ח
​388 ש"ח
514 ש"ח
579 ש"ח
​מט"ח מסחרי ​0
1
2
​202 ש"ח
232 ש"ח
247 ש"ח
​249 ש"ח
303 ש"ח
332 ש"ח
​363 ש"ח
476 ש"ח
535 ש"ח
​494 ש"ח
676 ש"ח
769 ש"ח
 
שיקים בדידים
​​כמות ​ללא העתק האתק אחד​ שני העתקים​
​1000 ​1,591 ש"ח ​2,162 ש"ח ​2,591 ש"ח
​2000 ​2,161 ש"ח ​2,978 ש"ח ​3,662 ש"ח
​3000 ​2,714 ש"ח ​3,777 ש"ח ​4,715 ש"ח
​4000 ​3,249 ש"ח ​4,558 ש"ח ​5,750 ש"ח
 
תוספות לשיקים​
​​סוג מחיר​
​גרפיקה ​153 ש"ח
​לוגו ​153 ש"ח
​עלות צבע (עד 4 צבעים להזמה) ​109 ש"ח
​חירור ​10 ש"ח
​הטבעת חותמת בשיק ​ללא עלות
​גרפיקה שלא מהאוגדן ​300 ש"ח
  
​​​​​​​​​​