כלים לשירותך

הודעה על שינויים בעמלות ובריביות

‏ביום ‏2019‏.‏11‏.‏1‏, יעודכן תעריפון הבנק כמפורט להלן:

‏דמי כרטיס ישראכרט

‏חישוב הפטור בעמלת דמי הכרטיס המותנה ביעד חיובים

‏חודשי, יקבע עבור כל כרטיס בנפרד.

‏ההטבה בדמי כרטיס לכרטיסים נוספים מקבוצת ישראכרט

‏תבוטל.

‏ מסטרקארד:‏22‏.‏17‏ ש"ח, מדרגת שימושים ל-‏20%‏ הנחה:

‏000‏,‏5‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור: ‏000‏,‏11‏ ש"ח

‏גולד מסטרקארד:‏25‏.‏19‏ ש"ח, מדרגת שימושים ל-‏20%‏ הנחה:

‏000‏,‏5‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור:‏000‏,‏12‏ ש"ח.

‏מסטרקארד ביזנס/קורפורייט:‏90‏.‏19‏ ש"ח, מדרגת שימושים

‏ל-‏20%‏ הנחה:‏000‏,‏5‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור:‏000‏,‏11‏ ש

‏גולד מסטרקארד ביזנס/קורפורייט:‏90‏.‏21‏ ש"ח, מדרגת

‏שימושים ל-‏20%‏ הנחה:‏000‏,‏5‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור:

‏000‏,‏12‏ ש"ח.

‏מסטרקארד פלטינום:‏00‏.‏24‏ ש"ח, מדרגת שימושים ל-‏20%‏

‏הנחה:‏000‏,‏5‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור:‏000‏,‏13‏ ש"ח.

‏מסטרקארד וורלד עילית: ‏00‏.‏60‏$.

‏דמי כרטיס אמריקן אקספרס

‏חישוב הפטור בעמלת דמי הכרטיס המותנה בעמידה ביעד

‏חיובים חודשי, יקבע עבור כל כרטיס בנפרד.

‏ההטבה בדמי כרטיס לכרטיסים נוספים מקבוצת אמריקן

‏אקספרס תבוטל.

‏אמק"ס ירוק:‏24‏.‏18‏ ש"ח, מדרגת שימושים ל-‏20%‏ הנחה:

‏000‏,‏5‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור: ‏000‏,‏11‏ ש"ח.

‏אמק"ס זהב:‏29‏.‏22‏ ש"ח, מדרגת שימושים ל-‏20%‏ הנחה:

‏000‏,‏5‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור: ‏000‏,‏12‏ ש"ח.

‏אמק"ס קרדיט:‏20‏.‏16‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור:

‏000‏,‏11‏ ש"ח.

‏אמק"ס כחול:‏20‏.‏15‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור:

‏500‏,‏10‏ ש"ח.

‏אמק"ס ביזנס ירוק:‏24‏.‏18‏ ש"ח, מדרגת שימושים ל-‏20%‏

‏הנחה:‏000‏,‏5‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור:‏000‏,‏11‏ ש"ח.

‏אמק"ס ביזנס זהב:‏29‏.‏22‏ ש"ח, מדרגת שימושים ל-‏20%‏

‏הנחה:‏000‏,‏5‏ ש"ח, מדרגת שימושים לפטור:‏000‏,‏12‏ ש"ח.

‏דמי כרטיס כ.א.ל

‏ויזה בייסיק:‏15‏ ש"ח.

‏ויזה מקומי:‏15‏ ש"ח.

‏ויזה בינלאומי:‏15‏ ש"ח.

‏ויזה עסקי:‏20‏ ש"ח, סכום שימושים חודשי להנחה:‏500‏,‏2‏ ש

‏סכום לתשלום חודשי לאחר הנחה:‏16‏ ש"ח.

‏ויזה זהב:‏28‏ ש"ח, סכום שימושים חודשי להנחה:‏500‏,‏2‏ ש"

‏סכום לתשלום חודשי לאחר הנחה:‏60‏.‏19‏ ש"ח.

‏ויזה זהב עסקי:‏36‏ ש"ח, סכום שימושים חודשי להנחה:

‏500‏,‏2‏ ש"ח, סכום לתשלום חודשי לאחר הנחה:‏20‏.‏25‏ ש"ח.

‏ויזה פלטינום:‏45‏ ש"ח, סכום שימושים חודשי להנחה:

‏000‏,‏5‏ ש"ח, סכום לתשלום חודשי לאחר הנחה:‏50‏.‏22‏ ש"ח.

‏דיינרס מקומי:‏18‏ ש"ח.

‏דיינרס בינלאומי:‏18‏ ש"ח, סכום שימושים חודשי להנחה:

‏000‏,‏5‏ ש"ח, סכום לתשלום חודשי לאחר הנחה:‏15‏ ש"ח.

‏דיינרס ביזנס:‏20‏ ש"ח, סכום שימושים חודשי להנחה:

‏000‏,‏5‏ ש"ח, סכום לתשלום חודשי לאחר הנחה:‏17‏ ש"ח.

‏גלובס דיינרס זהב:‏28‏ ש"ח.

‏דיינרס פלטינום:‏42‏ ש"ח, סכום שימושים חודשי להנחה:

‏000‏,‏5‏ ש"ח, סכום לתשלום חודשי לאחר הנחה:‏21‏ ש"ח.

‏החל מ- ‏19‏.‏10‏.‏23‏, יעודכן תעריפון הבנק כדלהלן:

‏תעריפון הבנק לעסקים גדולים:

‏עמלת "העברת מט"ח מחו"ל/לחו"ל" - שיעור עמלה: ‏22%‏.‏0‏,

‏מזערי ‏30‏$, מירבי ‏190‏$.

‏תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:

‏*עמלת "הפקדת שיק/המחאת נוסעים":

‏שיעור עמלה:‏50‏.‏3‏$ לשיק.

‏עמלת המינימום של ‏25‏.‏6‏$ - העמלה בוטלה.

‏עמלת מינימום של ‏3‏$ בשווי עסקה מתחת ל-‏200‏$ - בוטלה.

‏*שיק בהדפסת מחשב - מיוחד + העתק - ‏00‏.‏1‏ ש"ח לשיק.

‏*שיק בהדפסת מחשב - מיוחד + שני העתקים -

‏ ‏15‏.‏1‏ ש"ח לשיק.

‏*בדיקת היתר ורישוי ברשות המקומית (דירה צמודת גן/

‏ גג/מרתף) - ‏250‏ ש"ח.

‏*עמלת "העברת מט"ח מחו"ל/לחו"ל" - שיעור עמלה ‏19%‏.‏0‏,

‏מזערי ‏23‏$, מירבי ‏165‏$.

הודעה לציבור הלקוחות​


הרינו להודיעכם, כי ביום 01.07.2019, כ"ח סיון תשע"ט יעודכן תעריפון הבנק כמפורט להלן:

תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:

  • עמלת ערבות בנקאית מכל סוג המובטחת בפיקדון כספי ספציפי (למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר) – מיזערי – 360.00 ₪.
  • עמלת ליווי פיננסי – 1.2%

תעריפון הבנק לעסקים גדולים:

  • דמי טיפול בבירור בגין העברות לחו"ל – $25 לבירור

תעריפון הבנק ליחידים/עסקים קטנים ותעריפון הבנק לעסקים גדולים:

  • עמלת משיכת מזומן במכשיר אוטומטי באמצעות כרטיס חיוב אשר הונפק בחו"ל או ע"י שלוחה של בנק זר – 11.00 ₪.
  • פדיון דוקומנטים – מיזערי - $60 
  • אשראי ספקים ללא ערבותנו – מיזערי – $60
  • דמי טיפול בהוספת קיום לאשראי דוקומנטרי – 0.15%, מזערי – $50
  • יצוא ישיר – 0.18% , מזערי – $35


נספח ב' - שיקים מסחריים ומיוחדים:

שיקים מט"י 
​​סוג השיק מספר העתקים​ 250​ 500​ 750​ ​1000
אישי (מט"י)​ 0
1
2
​304 ש"ח
383 ש"ח
424 ש"ח
​445 ש"ח
511 ש"ח
571 ש"ח
​591 ש"ח
644 ש"ח
729 ש"ח
​737 ש"ח
763 ש"ח
829 ש"ח
​מסחרי (מט"י) ​0
1
2
​355 ש"ח
460 ש"ח
514 ש"ח
​541 ש"ח
630 ש"ח
709 ש"ח
​736 ש"ח
807 ש"ח
919 ש"ח
​931 ש"ח
965 ש"ח
1,053 ש"ח
​יהלומים אישי ​0
1
2
​198 ש"ח
255 ש"ח
285 ש"ח
​300 ש"ח
348 ש"ח
391 ש"ח
​406 ש"ח
444 ש"ח
505 ש"ח
​512 ש"ח
530 ש"ח
578 ש"ח
​יהלומים מסחרי ​0
1
2
​246 ש"ח
328 ש"ח
371 ש"ח
​392 ש"ח
461 ש"ח
524 ש"ח
​544 ש"ח
600 ש"ח
687 ש"ח
​697 ש"ח
723 ש"ח
792 ש"ח

שיקים במט"ח
​​​​סוג שיק מספר העתקים 25​ 50​ 125​ 250​
​מט"ח אישי 0
1
2
​184 ש"ח
205 ש"ח
216 ש"ח
​217 ש"ח
255 ש"ח
275 ש"ח
​297 ש"ח
375 ש"ח
416 ש"ח
​388 ש"ח
514 ש"ח
579 ש"ח
​מט"ח מסחרי ​0
1
2
​202 ש"ח
232 ש"ח
247 ש"ח
​249 ש"ח
303 ש"ח
332 ש"ח
​363 ש"ח
476 ש"ח
535 ש"ח
​494 ש"ח
676 ש"ח
769 ש"ח
 
שיקים בדידים
​​כמות ​ללא העתק האתק אחד​ שני העתקים​
​1000 ​1,591 ש"ח ​2,162 ש"ח ​2,591 ש"ח
​2000 ​2,161 ש"ח ​2,978 ש"ח ​3,662 ש"ח
​3000 ​2,714 ש"ח ​3,777 ש"ח ​4,715 ש"ח
​4000 ​3,249 ש"ח ​4,558 ש"ח ​5,750 ש"ח
 
תוספות לשיקים​
​​סוג מחיר​
​גרפיקה ​153 ש"ח
​לוגו ​153 ש"ח
​עלות צבע (עד 4 צבעים להזמה) ​109 ש"ח
​חירור ​10 ש"ח
​הטבעת חותמת בשיק ​ללא עלות
​גרפיקה שלא מהאוגדן ​300 ש"ח
  
​​​​​​​​​​