כלים לשירותך

הודעה על שינויים בעמלות ובריביות

‏תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:

‏עפ"י צו הבנקאות(שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הפקדת

‏שיק דחוי)(הוראת שעה), התשע"ט, ‏2019‏, סכום העמלה בעד

‏שירות הפקדת שיק דחוי, יהיה שני שקלים חדשים לשיק.

‏תחילתו של צו זה ביום י' בניסן התשע"ט, ‏15‏ באפריל

‏2019‏ ותוקפו עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט, ‏30‏ ביוני

‏2019‏.

‏בתום תוקף הצו תחזור העמלה לשיעורה המקורי שהוא

‏00‏.‏12‏ ש"ח.

‏תעריפון הבנק לעסקים גדולים:

‏החל מיום ‏2019‏/‏05‏/‏01‏, כ"ו בניסן תשע"ט, יעודכנו

‏התעריפים:

‏* דמי גבייה בגין החזר תקופתי של הלוואה (עמלת

‏סילוקין) - הלוואות שאינן לדיור: ‏20‏.‏5‏ ש"ח

‏* עמלת "ליווי פיננסי": ‏20%‏.‏1‏