כלים לשירותך

ייעוץ פנסיוני

‏רשימת החברות המנהלות המתפעלות את קופ"ג שלהן באמצעות מזרחי טפחות
‏אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
‏מיטב דש ניהול קופות גמל בע"מ
‏שבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏מחוג-מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל
‏הלמן אלדובי קפות גמל ופנסיה בע"מ
‏רשימת החברות המנהלות עמן הבנק אינו קשור בהסכמי הפצה
‏אינטר גמל
‏ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏גל-ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
‏הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
‏החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
‏החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
‏החברה לניהול קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י ‏2007‏ בע"מ
‏החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ
‏החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות
‏החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
‏החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
‏החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים
‏החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
‏החברה לניהול קרנות השתלמות לעובדי המדינה בע"מ
‏החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
‏הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל
‏חברה לניהול קופות גמל מפעלית ליד קופת התגמולים לעובדים אקדמים של אוניברסיטת תל אביב (‏1965‏) בע"מ
‏חברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ
‏חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל- אביב יפו בע"מ
‏חברה ב"ת למ"ד דל"ת בע"מ
‏חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
‏יהב אחים ואחיות-חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏יהב רופאים - חברה ניהול קופות גמל בע"מ
‏יהב פ.ר.ח -חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏כור-תדיראן גמל בע"מ
‏לאומי קמ"פ בע"מ
‏מחוג-מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל
‏מחר-חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
‏עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
‏עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ
‏ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאלים בעמ
‏קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏קל גמל בע"מ
‏קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ
‏קרן החיסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏קרנות השתלמות למורים תיכוניים,מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ
‏קרנות השתלמות למורים ולגננות-חברה מנהלת בע"מ
‏רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏שדות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
‏שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ
אחזקות בעלי השליטה בבנק
‏אחזקות בעלי השליטה בבנק בלמעלה מ-‏10%‏ בגופים מוסדיים
‏למיטב ידיעת הבנק,נכון למועד עריכת מסמך זה,בעלי השליטה בבנק אינם מחזיקים בלמעלה
‏מ-‏10%‏ במבטח או בחברה מנהלת של קופות גמל.
‏גילוי נאות של היועץ הפנסיוני
‏לא קיים ניגוד עניינים אישי ליועץ הפנסיוני עמו נפגשת.
‏ליועץ הפנסיוני עימו נפגשת קיים ניגוד עניינים כמפורט להלן:
______________
חתימת לקוח
______________
חתימת יועץ