הסדר פשרה ופסק דין בת"צ 22715-11-16 בעניין גביית עמלת השלמה למינימום