גלישה בטוחה במזרחי-טפחות

אנו במזרחי-טפחות משקיעים מאמצים רבים ומשתמשים בטכנולוגיה מתקדמת של אבטחת מידע, כדי לאפשר לך גלישה מאובטחת.

בנק מזרחי-טפחות הינו הבנק הראשון בארץ שקיבל תקן לניהול אבטחת מידע 27001 ISO. תו התקן, שניתן מטעם מכון התקנים, מהווה תעודת מצוינות בהיבטי אבטחת מידע, ומשמעו שהבנק עומד בדרישות המחמירות ביותר הקיימות בתחום.
 
מזרחי-טפחות מעניק לך בזאת תעודת אחריות בגין הוצאת כספים מחשבונך שבוצעה ללא ידיעתך, הסכמתך או הרשאתך.
 
הענקת אחריות זו מותנית בכך שפעלת להגן על חשבונך באמצעות כל אמצעי האבטחה הנדרשים ושיוכח שהכספים הוצאו בזדון, על ידי צד שלישי שפעל בחשבונך ללא אישורך, הסכמתך או התרשלותך, וללא כל ידע או מעורבות אחרת מצידך.
 
מזרחי-טפחות יזכה את חשבונך בסכום זהה לזה שהוצא בתוך 28 יום ממועד קבלת תלונתך, ככל שעד למועד זה יימצא כי תלונתך עונה על כל התנאים הנדרשים.
 
על מנת ליהנות מהזיכוי עליך לדווח לסניפך על הוצאת הכספים הבלתי מורשית מיד עם היוודע לך אודות האירוע ולא יאוחר מ-30 יום לאחריו. כמו כן עליך לשתף פעולה עם הליך החקירה, ולסייע בכל דרך שתידרש לאיתור מבצע הפעולה ולהשבת הכספים, כולל פניה לרשויות המוסמכות.
 
בנק מזרחי-טפחות מקיים רישום של כל פעולות והוראות הלקוחות לרבות תוכנן ומועדן, במסגרת הפעולות המוסדרות בכתב זה. הרישום ישמש הוכחה לכאורה הן לתוכן והן למועד של ההוראות. הלקוח יכיר בכל הסכומים שיירשמו עקב ביצוע ההוראות הנזכרות למעלה, לחובת חשבונו.
 
​​​