כלים לשירותך

נגישות האינטרנט

 
כרבע מהאוכלוסייה בישראל נתקלים בקשיי נגישות לאינטרנט: עיוורים ולקויי ראייה, אנשים עם מוגבלות מוטורית, בני הגיל השלישי ועוד. הבנק פועל להנגשת שירות האינטרנט כך שיהיה זמין, ידידותי ונוח יותר לכלל הציבור וגם לאנשים עם מוגבלות.          
אתרי האינטרנט של הבנק מונגשים בהתאם להנחיות התקן הישראלי לנגישות 5568

​ ​

איך לפנות לבנקאים שלנו