כלים לשירותך

נגישות במזרחי-טפחות

אנו במזרחי-טפחות מציבים את השירות האישי כערך מוביל. בהתאם לכך אנו משקיעים רבות בהנגשת השירותים הבנקאיים לכלל לקוחותינו, בהם לקוחות  עם מוגבלות וצרכים מיוחדים.

כדי שנוכל לספק שירות מיטבי ושיוויוני לכל לקוח עם מוגבלות, אנו עורכים את ההתאמות הנדרשות לשיפור הנגישות הפיזית בסניפים ונגישות שירות האינטרנט והשירות הטלפוני.

בכוונתנו להמשיך ולפעול להרחבת נגישות השירותים שמציע הבנק, בהתאם לערכי השירות שלנו ולחוק  שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

אנו מציעים שירות נגיש גם ללקוחות המתקשים בקבלת שירות טלפוני, בהם לקויי שמיעה וחרשים, מתקשים בדיבור, בהבנה ועוד. לצורך כך התאמנו את השירות הטלפוני: נתב השיחות הוקלט בקצב איטי, בשפה ברורה וללא מוסיקת רקע.  
        
בנוסף לטלפון, אנו מציעים אמצעים חלופיים לתקשורת עם הבנק:

כדי שנוכל לחזור אליך באמצעי התקשורת המתאים לך, מומלץ לציין שהנך אדם חירש או כבד שמיעה.

 

 

 

​ 

איך לפנות לבנקאים שלנו