כלים לשירותך

דו"ח פניות הציבור לשנת 2016


כמות הפניות אשר התקבלו וטופלו:

​סוג פנייה​ ​טופלו ​התקבלו
​​תלונה ​1956 ​1988
​בקשה 984 990
 
​​​​​​​כמות התלונות ירדה ביחס לשנה קודמת מ 2,389 ל 1,988 וזאת חרף העליה במספר הלקוחות לאותה תקופה.


התלונות התקבלו בנושאים הבאים:

נושא ​ ​​מספר התלונות שיעור הפניות ב 2016
​​אשראי לדיור 416

20.93%

אמצעי תשלום 333 16.75%
איכות השירות ​319 16.05%
עובר ושב (כולל חח"ד) ​299 15.04%
אשראי (לא לדיור) ​216 10.87%
פעילות נוספת של התאגיד ​192 9.66%
פיקדונות וחסכונות ​77 3.87%​
מידע ​48 2.41%
מט"ח ​43 2.16%
ניירות ערך ​27 1.36%
​אחר ​18 0.91%

  

ממצאי התלונות:


ממצאים​ ספירה של מספר תלונה בתאגיד שיעור הפניות

לא בסמכות הנציב

101
5.08% 
לא מוצדק 1135
57.09%
מוצדק ​195 9.81%
סיום טיפול ללא קביעת עמדה
557 28.02%
סכום כולל ​1988 100%
משכי זמן של הטיפול בתלונות:15-0 ימים 30-16 ימים ​45-31 ימים ​46 ימים או יותר

מספר התלונות

​1255 624 ​104 ​5
שיעור מסך התלונות
63.13% 31.39% ​5.23% ​0.25%
 ​​​​