כלים לשירותך

מידע כספי לרבעון השני של 2018

י"ט באלול, תשע"ח, 30 באוגוסט, 2018

הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 לאחר הגדלת

ההפרשה בגין החקירה בארה"ב בסכום של

425 מיליון ₪ (116.5 מיליון דולר): 207 מיליון ₪

 

 

רווח נקי מפעילות שוטפת (מנוטרל מהשלכות תוספת ההפרשה) ברבעון השני: 472 מיליון ₪

 

 

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 6.1%

תשואת הרווח הנקי (המנוטרל כאמור לעיל): 14.1%

 

 

הכנסות המימון ברבעון השני: 1,474 מיליון ₪

לעומת 1,194 מיליון ₪ ברבעון השני של 2017

גידול של 23.5%

 

 

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2018

לאחר הגדלת ההפרשה בגין החקירה: 550 מיליון ₪

 

 

הרווח הנקי (המנוטרל) במחצית הראשונה: 815 מיליון ₪

 

 

התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 8.1%

תשואת הרווח הנקי (המנוטרל): 12.0%

 

 

יחס היעילות (Cost-income ratio) במחצית: 65.9%

יחס היעילות (המנוטרל) במחצית הראשונה: 56.2%מידע מפורט​


 
​ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL  באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.

 
 

גילויים פיקוחיים נוספים---------------------------------------------------------------------------------------------------------
​​​​