כלים לשירותך

מידע כספי לרבעון השלישי של 2017

כ"ד בחשון, תשע"ח, 13 בנובמבר, 2017
 

ברבעון השלישי של 2017 הושגו הבנות בין ההנהלה לארגון העובדים על הסכם שכר חדש בבנק לשנים 2021-2016. 

השפעת ההסכם על הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכמה ב-104 מיליון ₪.

המדד הידוע ברבעון השלישי ירד ב-0.5%.

השפעת המדד השלילי על הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכמה ב-40 מיליון ₪.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי (לאור ההשפעות הנ"ל): 261 מיליון ₪ 

המהווה תשואה להון של 8.0%

 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 982 מיליון ₪

המהווה תשואה להון של 10.1%

 

הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השלישי: 1,105 מיליון ₪

לעומת 990 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2016

גידול של 11.6%

 

האשראי לציבור לסוף הרבעון: 178.6 מיליארד ₪

גידול של 5.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

פיקדונות הציבור לסוף הרבעון: 184.2 מיליארד ₪

גידול של 6.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 

 

יחולק דיבידנד של 78.3 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון השלישי


​​​

מידע מפורט​

קבצים נגישים 

     לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.​
     
    ​​​​​​