כלים לשירותך

הודעה לעמיתי קופות גמל

לידיעתך, כיום בנק מזרחי טפחות נותן שירותי תפעול למספר חברות מנהלות. כדי לקבל שירות לגבי קופותיכם יש לפנות לחברה המנהלת הרלוונטית. 
 

בנוסף,  בעקבות מיזוגים שבוצעו על ידי החברה המנהלת את קופותיכם, יתכן שנוספו לך מספרי חשבון חדשים אצל החברה המנהלת. מספרים אלה נוספו כדי להבחין בין קופות שבעבר נוהלו תחת אותו מספר חשבון. אי לכך חלו שינויים כאן באתר שיאפשרו לך לצפות ביתרתך בכל אחת מהקופות גם תחת המספרים החדשים. אם נתקלת בקושי בצפייה באחד מחשבונותיך בקופת הגמל, יש לפנות לחברה המנהלת. 

 

לרשותך מוצגים פרטי מידע החברות המנהלות :