כלים לשירותך

הודעה על מכירת פעילות קופות הגמל

הודעה על מכירת פעילות קופות הגמל של בנק מזרחי טפחות בע"מ 

  
בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק")
מזרחי חברה לניהול קופות-גמל בע"מ (להלן: "חברה מנהלת")
 
 • אופיר קופה מסלולית לתגמולים ופיצויים
 • עדי קרן השתלמות מסלולית
 • משכית קופה מסלולית מרכזית לפיצויים
 • חיננית קופת תגמולים בע"מ  
 • טפחות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "חברה מנהלת")
 • טפחות קופה מרכזית לפיצויים  
 • אורית קופת תגמולים לעצמאים ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ  
 • אמנה קופת תגמולים מרכזית בע"מ (להלן: "אמנה")
 • אסף קרן השתלמות לעובדים ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 • גמולה קרן פנסיה ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ (להלן: "גמולה")  
 • הקופה לפיצויי פיטורין ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ (להלן: "הקופה לפיצויי פיטורין")
 • טפחות גמל זהב (1981) בע"מ (להלן: "טפחות גמל זהב")
 • "טפחות גמל" קופת תגמולים בע"מ (להלן: "טפחות גמל")
 • טפחות השתלמות בע"מ
 • יסודות קופת תגמולים מרכזית בע"מ
 • ליאור קופת תגמולים מרכזית ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ (להלן: "ליאור")
 • מענק קופה לפיצויי פיטורין בע"מ
 • עתיד קופת תגמולים מרכזית ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ (להלן: "עתיד")  
 • שומרון קופה לתגמולים ופיצויים בע"מ  
 • "תפארת" קופת תגמולים מרכזית ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ (להלן: "תפארת")
 • (להלן כולן: "קופת הגמל")
 
מכירת פעילות קופות הגמל
הבנק, החברות המנהלות וקופות הגמל מודיעות בזאת כי:
בעקבות "רפורמת בכר", אשר מחייבת את הבנקים למכור את פעילות קופות הגמל המנוהלות על ידם, נחתם ביום 31 באוקטובר 2006, הסכם, לפיו בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק"), ימכור את פעילות קופות הגמל שבניהולו או בניהול חברות מנהלות שהן חברות בת שלו, לאקסלנס - קופות מזרחי לשעבר בע"מ (להלן: "אקסלנס"), מקבוצת אקסלנס השקעות בע"מ (להלן: "קבוצת אקסלנס"), אשר תנהל בנאמנות את קופות הגמל.
 
הבנק בחר למכור את קופות הגמל לקבוצת אקסלנס, בזכות המוניטין שלה וכן בזכות הידע, הכישורים, המומחיות והמשאבים הנדרשים לניהול קופות גמל.
 
על אף מכירת פעילותן של קופות הגמל זכויות העמיתים בקופות תישארנה ללא שינוי ורציפותן תימשך. כל עמית רשאי להשאיר את כספו בקופת הגמל או להעבירו לכל קופת גמל אחרת שיבחר, בכפוף להוראות הדין.
 
בתקופה הקרובה ולאחר השלמת מכירת קופות הגמל וקבלת רשיון מתאים ממשרד האוצר, יחל הבנק במתן שירותי ייעוץ פנסיוני ללקוחות בהתאם לחקיקת רפורמת בכר.
 
הבנק הקים מערכת ייעוץ המבוססת על מודל כלכלי זוכה פרס נובל שמטרתו למקסם רווחים במינימום סיכונים. עם השקת המערכת בכוונת הבנק להזמין לקוחות ליהנות משירותי ייעוץ פנסיוני מתקדמים.
 
לפרטים נוספים, ניתן לפנות בטלפון 03-5679363
 
 

 הודעה על מכירת פעילות קופות הגמל של נתיבות 

נתיבות חברה לניהול בע"מ (להלן: "נתיבות")
"אשכול" קופה מרכזית לפיצויי פיטורים ליד בנק המזרחי המאוחד
"הדר" קופת תגמולים ליד בנק המזרחי המאוחד
"להיט" קופה לתגמולים ופיצויים ליד בנק המזרחי המאוחד
"נירית" קרן השתלמות ליד בנק המזרחי המאוחד
(להלן כולן: "קופות הגמל")
מכירת פעילות קופות הגמל
נתיבות מודיעה בזאת כי:
בעקבות "רפורמת בכר", המחייבת את הבנקים למכור את פעילות קופות הגמל המנוהלות על ידם, נחתם ביום 28 במרץ 2007, הסכם, לפיו לאחר מילוי התנאים וקבלת האישורים הנדרשים להשלמת ההסכם לרבות אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, תעביר נתיבות, שבשליטת בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק"), לאלטשולר שחם קופות גמל בע"מ (להלן: "אלטשולר שחם") את מכלול הזכויות והחובות הקשורות בניהול קופות הגמל שלה, לרבות הזכות לקבלת דמי ניהול, פעילות ההשקעה בנאמנות והמוניטין של נתיבות וכן תעביר נתיבות את הבעלות במאגרי המידע של קופות הגמל לידי אלטשולר שחם (להלן: "ההסכם" או "עסקת המכר").
 
בכפוף להסכמים שנחתמו בין הבנק לאלטשולר שחם, שירותי התפעול לקופות הגמל ימשיכו להתבצע בבנק במשך 5 שנים ממועד השלמת עסקת המכר, וכן עמיתי קופות הגמל יוכלו להמשיך ולקבל שירותים בסניפי הבנק ולצפות בחשבונותיהם באתר האינטרנט של הבנק עד לסוף שנת 2007*. כמו כן, אלטשולר שחם תאפשר לעמיתי קופות הגמל לצפות בחשבונותיהם בקופות הגמל באתר האינטרנט של אלטשולר שחם.
 
נתיבות בחרה למכור את קופות הגמל לאלטשולר שחם, בזכות המוניטין והניסיון שלה - קבוצת אלטשולר שחם הינה בית השקעות אשר נוסד בשנת 1990, העוסקת בשוק ההון בתחומי ניהול קופות גמל, תיקי השקעות וקרנות נאמנות, היא מהבולטות במנהלי ההשקעות בישראל, ופועלת לטובת לקוחותיה באמצעות ניהול כספים אחראי, יצירתי ואמין. לאחר מועד השלמת עסקת המכר, העמיתים מוזמנים להפנות כל שאלה לאלטשולר שחם על פי הפרטים שלהלן:
אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, רחוב הברזל 19א', רמת החייל, תל אביב 69710.
טלפון: 03-6480003; פקס: 03-6480004;
אתר האינטרנט של אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ: http://www.as-invest.co.il
 
על אף מכירת פעילות ניהול קופות הגמל, זכויות העמיתים בקופות תישארנה ללא שינוי ורציפותן תימשך. לכל עמית בקופות הגמל עומדת הזכות להמשיך ולהפקיד כספים לקופות הגמל, למשוך כספיו במועד הזכאות למשיכתם בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, וכן הזכות להעביר את כספיו לכל קופת גמל אחרת שיבחר, בכפוף להוראות הדין.
 
* קבלת השירותים בסניפי הבנק, וכן הצפייה בחשבון העמית בקופת הגמל באתר האינטרנט של הבנק יתאפשרו  ויינתנו בכפוף ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, כפי שיהיה מעת לעת ובכפוף להסכמים עם העמית.