כלים לשירותך

הודעה על מכירת פעילות קופות הגמל

בעקבות "רפורמת בכר", אשר  חייבה את הבנקים למכור את פעילות קופות הגמל המנוהלות על ידם, נמכרו בשנת 2007 קופות הגמל שנוהלו בעבר על ידי בנק מזרחי טפחות (להלן: "הבנק") ועל ידי חברת נתיבות חברה לניהול בע"מ (שהייתה בשליטת הבנק) לחברות מנהלות של קופות גמל כמפורט מטה. 

 

פירוט שמות הקופות הנמכרות (בשמן המקורי) :

קופות גמל שנוהלו במזרחי חברה לניהול קופות גמל ובטפחות ניהול קופות גמל בע"מ ונמכרו לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ:

 • אופיר קופה מסלולית לתגמולים ופיצויים
 • עדי קרן השתלמות מסלולית
 • משכית קופה מסלולית מרכזית לפיצויים
 • חיננית קופת תגמולים בע"מ  
 • טפחות קופה מרכזית לפיצויים  
 • אורית קופת תגמולים לעצמאים ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ  
 • אמנה קופת תגמולים מרכזית בע"מ
 • אסף קרן השתלמות לעובדים ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 •  גמולה קרן פנסיה ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 •  הקופה לפיצויי פיטורין ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 •  טפחות גמל זהב (1981) בע"מ
 •   "טפחות גמל" קופת תגמולים בע"מ
 •    טפחות השתלמות בע"מ
 •   יסודות קופת תגמולים מרכזית בע"מ
 •   ליאור קופת תגמולים מרכזית ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 •   מענק קופה לפיצויי פיטורין בע"מ
 •   עתיד קופת תגמולים מרכזית ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 •   שומרון קופה לתגמולים ופיצויים בע"מ  
 •  "תפארת" קופת תגמולים מרכזית ליד בנק המזרחי המאוחד בע"מ

 

קופות גמל שנוהלו בנתיבות חברה לניהול בע"מ ונמכרו לאלטשולר שחם פנסיה וגמל בע"מ :

 • ​"אשכול" קופה מרכזית לפיצויי פיטורים ליד בנק המזרחי המאוחד
 • "הדר" קופת תגמולים ליד בנק המזרחי המאוחד
 • "להיט" קופה לתגמולים ופיצויים ליד בנק המזרחי המאוחד
 • "נירית" קרן השתלמות ליד בנק המזרחי המאוחד
    

* קבלת השירותים בסניפי הבנק, וכן הצפייה בחשבון העמית בקופת הגמל באתר האינטרנט של הבנק יתאפשרו  ויינתנו בכפוף ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, כפי שיהיה מעת לעת ובכפוף להסכמים עם העמית.