כלים לשירותך

רשימת הדסקים

 
אנשי הקשר שלנו לשירותך:
שם תפקיד טלפון
עדי שחף ​ ס.מנהל החטיבה הפיננסית
03-7552250

אייל קליין ​

מנהל סקטור מסחר בשוקי הכספים
03-7552075
דרור כהן​  מנהל יחידת מסחר במט"ח
03-7552147​
רן אברהם ​ מנהל יחידת מסחר בריבית
 ​
03-7559666
סוזי טובי ​ מנהלת הלקוחות והשיווק
 ​
03-7559950
מנור סעדי ​ מנהל הברוקראז'
 ​
03-7559872
 
   
הדסקים שלנו לשירותך: ​
יחידת מסחר במט"ח ​ ​ ​טלפון
דסק דולר שקל
03-7552146
 ​
דסק מט"ח
03-7552133/4
 ​
דסק אופציות
03-7552063
 ​
יחידת מסחר בריבית  ​​ ​
דסק ריבית
03-7552064
 ​
יחידת  לקוחות ושיווק  ​ ​
דסק לקוחות ודסק מוסדיים
03-7559426
 ​
דסק פיתוח עסקים והדרכה בסניפים
03-7559413 ​
יחידת  הברוקראז' ​​
דסק מניות ני"ע ישראלים
03-7559961
 ​
דסק אג"ח ני"ע ישראלים
03-7559962
 ​
דסק השאלות
03-7559964
 ​
דסק מניות ני"ע זרים
03-7559555
 ​
דסק אג"ח ני"ע זרים
03-7559907
 ​
  
​​​