כלים לשירותך

מכשירים פיננסיים להגנת מדד ומט"ח

נטלת הלוואה? ביצעת הפקדה לפיקדון צמוד מט"ח או מדד? כיצד ניתן להתגונן מפני תנודות גדולות בשער המטבע או המדד?  
 
חוזים פיננסיים ואופציות הנם מכשירים פיננסיים לגידור חשיפה מפני תנודות בשערים ובמדדים השונים. מכשירים אלה מתאימים למצבים ספציפיים בשוק ההון, וצריך לדעת בדיוק כיצד ליישם אותם, ולפעול במהירות על-מנת לנצל את יתרונותיהם. 
  

משתלם להשקיע במזרחי-טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:

למי מתאים השירות? 

לרוכשי דירות שמחירן נקוב בדולרים והתשלום העתידי בגינן הוא בשקלים. 
למי שמכר נכס ועתיד לקבל סכום כסף בשקלים הצמוד לדולר. 
לבעלי פיקדונות במט"ח החוששים מירידה בשער המטבע הזר, ולבעלי פיקדון מדדי החוששים מירידת מדד. 
למי שנטל הלוואות במט"ח ומעוניין להגן עליהן מפני עלייה בשער המטבע, או בעלי הלוואה הצמודה למדד שחוששים מעליית הממדד.
 

מהם הכלים להגנה מפני תנודות השוק?


עסקות פורוורד - Forward
עסקת פורוורד היא התחייבות הדדית של הלקוח מול הבנק לרכישה או למכירה עתידית של מטבע חוץ או של שקלים צמודים למדד המחירים לצרכן במחיר ובמועד מסוים.
מכשיר פיננסי זה מאפשר לחברה להגן על עצמה מפני תנודות במדד ובשערי יציג העלולים להביא לעלויות נוספות בביצוע עתידי של תשלומים או בקבלתם. 
  • רכישת פורוורד של שקלים צמודים 
  • רכישת פורוורד של מטבע זר (מט"ח)

אופציות - Options
אופציה היא חוזה לפיו רוכש האופציה קונה את הזכות לרכוש (Call) או למכור (Put) מטבע מסוים תמורת מטבע אחר במועד מסוים. תמורת זכות זו, רוכש האופציה (למשל, הלקוח) משלם לכותב האופציה (למשל, הבנק) פרמיה (או מחיר האופציה) בעת קשירת העסקה. בחוזה נקבע שער המרה מסוים שנקרא מחיר המימוש, ורוכש האופציה מממש את האופציה רק במידה והיא משתלמת לו.
בצורה הזו, רוכש האופציה קונה "ביטוח שער". כלומר, שער המרה מינימום כשיש סכנה של פיחות, ושער המרה מקסימום כשיש סכנה של תיסוף.
לרוב, הבנק משמש ככותב האופציה מול לקוחות שרוכשים אותן. הלקוח יכול גם לכתוב אופציות לבנק, לאחר הפקדת בטחונות מתאימים.
  •  ​אופציה סטנדרטית 
  • אופציות אקזוטיות 
  • אופציה ממוצעת 
  • אופציות מחסומים (אופציה Knock Out ו-Knock In) 

  • עסקות החלפה - Swap
חוזה החלפה הוא התחייבות הדדית של הלקוח מול הבנק להחלפת זרמי תשלומים של מטבע או של נכס בסיס מסוים תמורת מטבע או נכס בסיס אחר, במועד הפירעון של חוזה ההחלפה.
 
​​​​​