כלים לשירותך

הלוואה מקרן ייעודית לעסקים בעקבות משבר הקורונה

במזרחי-טפחות מציעים לעסקים הלוואה בערבות מדינה מקרן ייעודית בעקבות משבר הקורונה. ההלוואה מיועדת ללקוחות כל הבנקים שבנוסף להלוואה נהנים מליווי מקצועי של בנקאי אישי.

הקרן הייעודית מעמידה הלוואה לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ בשנה. ההלוואה מיועדת לצורך מימון הון חוזר וסיוע בקושי תזרימי שנוצר עקב משבר הקורונה. 

איך מקבלים את ההלוואה? 

יש להגיש בקשה באתר של משרד האוצר. בנקאי אישי ומקצועי יצור איתך קשר.

יתרונות ההלוואה מהקרן הייעודית עקב משבר הקורונה

 • הריבית בשנה הראשונה משולמת על ידי המדינה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5%
 • 5% ביטחונות נזילים
 • ערבות מדינה בשיעור של 85%
 • פריסת תשלומים ל-5 שנים
 • גרייס על הקרן ל-12 חודש
 • אישור בקשות בהליך מהיר​
 • פטור מעמלות ומאגרות 

מי זכאי לקבלת הלוואה 

עסק קטן, בינוני או גדול המאוגד בישראל. 

עיקרי תנאי ההלוואה 

סכום ההלוואה: 
 • עסקים קטנים כהגדרתם בקרן (מחזור בשנה הקלנדרית האחרונה עד 25 מיליון ₪) - 16% ממחזור ההכנסות​
 • עסקים בינוניים וגדולים כהגדרתם בקרן (מחזור בשנה הקלנדרית האחרונה של 25-100 מיליון ₪ ו-100-400 מיליון ₪, בהתאמה) - 16% ממחזור ההכנסות ולא יותר מ-20 מיליון ₪.

  עסקים שהוקמו במהלך השנה האחרונה וטרם צברו שנת פעילות מלאה בגינה ניתן לדווח מחזור שנתי. המחזור יחושב כמחזור ממוצע חודשי המוכפל ב-12 ובהתאם לכך תחושב הזכאות.

תקופת ההלוואה: עד 5 שנים עם גרייס לשנה על הקרן.   
ריבית: הריבית בשנה הראשונה משולמת על ידי המדינה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5%
​ 
 
הערות משפטיות 
 • מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור האשראי.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת.
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי.

​​​​​

איך לפנות לבנקאים שלנו