כלים לשירותך

הלוואה בערבות מדינה למימון התייעלות אנרגטית

בעלי עסקים, מעוניינים בשידרוג מערכות האנרגיה בחברה?

אנו מציעים לכם הלוואה בערבות מדינה מהקרן להתייעלות אנרגטית, שנועדה לייעל את צריכת האנרגיה ולהפחית את פליטת גזי החממה.

המדובר בהתקנת אחת או יותר מהטכנולוגיות שיפחיתו את צריכת החשמל בעסק ושיעילותן ניתנות למדידה בחיסכון באנרגיה במונחי קילו-וואט. 


איך מקבלים את ההלוואה?

ניתן לפנות אלינו בטופס או לבנקאי באחד הסניפים או בטלפון 8860* ונחזור אליך בהקדם עם הפרטים המלאים.

מעוניינים בהלוואה להתייעלות אנרגטית?

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:


מאפייני ההלוואה למימון התייעלות אנרגטית

 • הלוואה לתקופה של עד 7 שנים
 • ריבית אטרקטיבית
 • הקלה משמעותית בביטחונות (שעבוד הציוד הממומן ככל שניתן)


יתרונות קבלת ההלוואה במזרחי-טפחות


 • ליווי צמוד של בנקאי אישי לאורך כל הדרך
 • פריסת סניפים רחבה
 • מזרחי-טפחות הוא הבנק הגדול הפעיל בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה, והיחיד שזכה פעמיים ברציפות בקרן


מי רשאי להגיש בקשה להלוואה בקרן?


 • עסק מאוגד בישראל בעל ותק של 3 שנים לפחות (לחברות אסקו – נדרש ותק מינימלי של שנתיים)
 • לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל
 • חשבון העסק או חשבונו הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל ו/או מועמד להגבלה
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
 • לעסק אין חוב שהוגדר "חוב פגום" (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק


תנאי ההלוואות

סכומי הלוואות:

עסק רגיל: עד 85% מההשקעה או עד 20% ממחזור העסקים - הנמוך מבניהם

חברת אסקו: עד 85% מההשקעה

מסלולי הלוואות:

פריים

פירעון ההלוואה יעשה בשיטת "שפיצר" או "קרן שווה".

תקופת ההלוואה: 

עד 7 שנים, מתוכם עד 6 חודשי גרייס לקרן בלבד

ביטחונות:

1. עסק רגיל: שעבוד ספציפי של הציוד.

ככל שלא קיים ציוד לשעבוד, יופקדו בטוחות נזילות בשיעור של עד 15% מסכום ההלוואה.

במקרה של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, שיעור ערבות מדינה יהיה 85% ויילקחו עד 10% בטוחות נזילות.

2. חברת אסקו: בטוחה נזילה בשיעור של 15% מסך עלות הפרויקט.

במקרה של טכנולוגיה ישראלית חדשנית,  שיעור ערבות מדינה יהיה 85% ויילקחו עד 10% בטוחות נזילות.

עמלות:

עמלת פתיחת תיק 200 ₪

עמלת הקצאת ערבות בשיעור 0.2% מקרן ההלוואה (עמלה זו מועברת למדינה).

 
פרטים נוספים ניתן לקבל בדף מידע של משרד האנרגיהלהגשת בקשה יש לשלוח את הטופס​ לבחינה של וועדה בין משרדית מטעם המדינה. לאחר אישור הוועדה, תועבר הבקשה לבנק.​

הערות משפטיות

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.

​​​​

איך לפנות לבנקאים שלנו