הצהרה על תושבות מס

לטובת המשך פעילות סדירה בחשבונך, עליך לחתום על טופס "הצהרה על תושבות מס".

יש למלא את הטופס בשפה הרצויה, לחתום ולמסור לבנקאי באחד מן האמצעים הבאים:  


הגעה לסניף

שליחה לפקס של הסניף

שליחת דוא"ל לבנקאי באמצעות תיבת ההודעות באזור האישי 


טפסי הצהרה על תוש​בות מס 


​​

  • ​בכל שאלה ניתן לפנות לבנקאי האישי שלך אשר ישמח לסייע בטלפון ​​​8860*.​

​​​​​​.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​