המסמכים הדרושים במעבר למזרחי-טפחות
 
   qתלושי משכורת מ-3 חודשים אחרונים.
 
q   תדפיס דפי חשבון העובר ושב (עו"ש) ב-3 החודשים האחרונים.
 
q   תדפיס דו"ח הרשאות לחיוב חשבון מהבנק הקודם, כהוראת קבע עבור תשלום ארנונה וחשמל.
 
q   פירוט תיק ההשקעות: תדפיס תכולת התיק - ניירות ערך, קופות גמל, פיקדונות, חסכונות ועוד.
 
q   רשימת שיקים מהחשבון הקודם שטרם נפרעו.
 
q   פירוט כל כרטיסי האשראי שהחיוב שלהם מתבצע דרך חשבון העו"ש והעתק דף פירוט פעולות חודשי.