כלים לשירותך


אין לך בן אדם בבנק? הצטרף למזרחי טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:
הערות משפטיות
הטבות ההצטרפות יינתנו ללקוח חדש או ללקוח קיים המעביר לראשונה את משכורתו לבנק החל מ - 7,000 ₪ נטו ליחיד או 10,000 ₪ נטו לזוג בחשבון משותף.
מותנה בביצוע 8 פעולות יזומות בחשבון בחודש, או חיוב חשבון בגין כרטיס אשראי שהונפק ע"י הבנק בסך של 2,000 ₪ בחודש (לא כולל חיובים במט"ח).
הטבת החזר הוצאות מתייחסת לכלל העמלות בגין פעילות עו"ש, ני"ע, ומט"ח עד 500 ₪ לשנה למשך 3 שנים.
מתן אשראי או כרטיס אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
פטור מעמלות עו"ש לשלוש שנים הינו פטור מעמלות "פעולה ע"י פקיד", ומעמלת "פעולה בערוץ ישיר", כולל עמלת המינימום.
בכפוף לתנאי הבנק.​​​​​​​​​​

איך לפנות לבנקאים שלנו