המסמכים הדרושים במעבר למזרחי-טפחות
 
תלושי משכורת מ-3 חודשים אחרונים.
 
תדפיס דפי חשבון העובר ושב (עו"ש) ב-3 החודשים האחרונים.
 
תדפיס דו"ח הרשאות לחיוב חשבון מהבנק הקודם, כהוראת קבע עבור תשלום ארנונה וחשמל.
 
פירוט תיק ההשקעות: תדפיס תכולת התיק - ניירות ערך, קופות גמל, פיקדונות, חסכונות ועוד.
 
רשימת שיקים מהחשבון הקודם שטרם נפרעו.
 
פירוט כל כרטיסי האשראי שהחיוב שלהם מתבצע דרך חשבון העו"ש והעתק דף פירוט פעולות חודשי.
 

​​