ככה מעדכנים פרטים אישיים בקלות

 

עברת דירה? החלפת מספר טלפון?
כדי להבטיח המשך תקין ושוטף של מגוון השירותים המסופקים לך על-ידי הבנק.

חשוב לעדכן אותנו בכל  שינוי שחל בפרטיך האישיים.
 

מה מעדכנים והיכן?

  • שינוי פרטים אישיים (שם משפחה, כתובת מגורים):באמצעות בנקאי בסניפך

 

  • שינוי מספר הטלפון (בבית או בסלולרי): באמצעות "התכתבות עם בנקאי" בשירות האינטרנט
    או במרכז הבנקאות 8860*

 

  • שינוי בכתובת למשלוח דואר (לדוגמה: לכתובת במעונות סטודנטים או למקום העבודה)
    יש להגיש בקשה חתומה בידי בעל החשבון. ניתן לצרף את הבקשה כקובץ באמצעות
    "התכתבות עם בנקאי" בשירות האינטרנט או לשלוח בפקס לסניפך.

 

  
 

​