הנחות מיוחדות לצעירים בביצוע פעולות בנקאיות
פנקסי שיקים בחינם
עד 10 פנקסי שיקים בשנה
הטבות במט"ח
50% הנחה על עמלת חליפין 1
הטבות בשער חליפין: 3 פרומיל ברכישה ובהמרת מט"ח
הטבות לצעירים משקיעים
0.4% עמלת קנייה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בתל אביב 1
 
 
1. אך לא פחות מהעמלה המזערית
 * הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל את התנאים הנ"ל בכל עת וללא הודעה מוקדמת, אף לאחר פתיחת החשבון.