עדכון תנאי פעילות בחשבון (נובמבר 2012)

בעקבות פירסום תיקון מס' 4 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, העוסק בתנאי ההצמדה בחוזים אחידים.
 
הבנק שילב את השינויים המתחייבים מהשינוי בחוק בתנאים המשפטיים לפעילות באשראי.
להלן קישורים למסמך השינויים המפורט ולחוברות המכילות את התנאים המשפטיים לפעילות באשראי, בגרסתם המעודכנת. השינויים חלו מכניסת התיקון לחוק לתוקף, בתאריך 12.11.2012.

 


    בהתאם למוסכם בסעיף 31 בחוברת "תנאים כללים לניהול חשבון", אם השינויים הנ"ל אינם מקובלים עליך, יש לפנות לבנקאי בסניף.    

    לנוחותכם, מצורפות גם יתר החוברות לפעילות בחשבון.

   

 
 
את פירוט השינויים ואת החוברות המעודכנות ניתן לקבל גם בסניף .   
 
 

איך לפנות לבנקאים שלנו