כלים לשירותך

הנחות בביצוע פעולות בנקאיות לחיילים

​ להפיק את המקסימום מהמשכורת הצבאית 

 

פנקסי צ'קים בחינם
עד 10 פנקסי צ'קים בשנה
 
הטבות במט"ח
 
 
50% הנחה על עמלת חליפין 1
 
הטבות בשער חליפין: 3 פרומיל ברכישה ובהמרת מט"ח 
 
הטבות לחיילים משקיעים
0.4% עמלת קנייה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בתל אביב 1
 
 
הטבות לרכישת דירה
הנחה בפתיחת תיק
הנפקת תעודת זכאות בחינם (כל עוד מבצע בטפחות)
 

 

   

1. אך לא פחות מהעמלה המזערית
 * הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל את התנאים הנ"ל בכל עת וללא הודעה מוקדמת, אף לאחר פתיחת החשבון.