כלים לשירותך

כרטיס אשראי "סטודנט חופשי"

כרטיס אשראי לסטודנטים
כרטיס אשראי "סטודנט חופשי" - מסגרת אשראי
ייחודית שנבנתה במיוחד לסטודנטים.
 
כרטיס אשראי "סטודנט חופשי" מעניק לך אשראי של עד 20,000 ₪ בשנה למשך 3 שנים (סך הכל עד 60,000 ₪) איתם ניתן לממן את שכר הלימוד וחשבונות שוטפים. את הכסף אפשר להחזיר אחרי סיום הלימודים ועם כניסתך למעגל העבודה. 
 
באפשרותך לפנות אלינו לפרטים נוספים בדרך הנוחה לך:
 
 

עם כרטיס סטודנט חופשי נהנים מ: 

  •   ריבית אטרקטיבית במיוחד - פריים+ 2.9% על הסכום שנוצל בפועל. הריבית קבועה לכל תקופת השימוש בכרטיס ומשתנה רק בהתאמה לשינויים בריבית הפריים הנקבעת במשק.
  •  לא השתמשת - לא שילמת - החזר התשלומים והריבית מחושבים רק על הסכום שניצלת בפועל.
  •  החזרים גמישים - תחילת החזר הקרן והריבית הינם לאחר 3 שנים מיום קבלת הכרטיס (ניתן לבקש דחייה של שנה נוספת). ניתן להחזיר בכל עת את הסכום שנוצל, או חלק ממנו, ללא עמלות וללא קנסות.

 

 

 הערות משפטיות

  • ​במקומות בהם לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, ניתן לשלם ע"י משיכת מזומן ממסגרת האשראי של הכרטיס.
  • מתן אשראי וכרטיס האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
  • אי עמידה בפירעון חובות הנובעים מכל שימוש בכרטיס אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • אי עמידה בתנאי מסגרת האשראי עלול לגרור חיובים בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 
 
 
 
​​​

איך לפנות לבנקאים שלנו