בנקאות בינלאומית

במזרחי-טפחות מתקדמים עם הקצב המהיר של עולם העסקים ומבינים את הצורך בבנקאות אישית ובטוחה ברחבי העולם.

 
למזרחי-טפחות סניפים ונציגויות הפרושים ברחבי העולם, כך שנוכל להעניק לך את השירות האישי בנקודות שונות על פני הגלובוס.