כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

מסמכים להנפקת תעודת זכאות

 
לקוחות השייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות נדרשים להביא עמם מסמכים שונים לצורך קבלת תעודת זכאות.
לקבלת רשימת המסמכים הדרושים עליך לבחור בקבוצת השייכות המתאימה לך. כדי להקל על בחירת קבוצת השייכות, אנו רוצים להבהיר מספר מושגים אשר נמצאים בשימוש בקרב הגורמים המטפלים בנושא הלוואת זכאות.
 
 

מיהו חסר דירה? 

יחיד או משפחה (כל אחד מבני המשפחה) שאין ולא היו להם לאחר 1.6.71 בנפרד או במשותף עם אחרים זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה
 
 

מיהו יחיד? 

 •   גרוש או גרושה, אלמן או אלמנה, רווק או רווקה, ללא ילדים, מעל גיל 30.
 •   יחיד ותיק שרוכש דירה ביישובים באזור עדיפות א' או ב' צריך להיות מעל גיל 21, ובלבד ששירת בשירות צבאי או בשירות לאומי.
 •   יחיד שהוא נכה מקבל זכאות בכל היישובים מגיל 21.
 •   יחיד שהוא עולה חדש מקבל זכאות בכל היישובים מגיל 21.
 
 

מהי משפחה חד-הורית? 

משפחה חד-הורית היא משפחה שבה יש הורה אחד (גרוש או גרושה, אלמן או אלמנה, או רווקה) עם ילדים, שאינו מתגורר עם ידוע בציבור. מבחינת הגדרות משרד הבינוי והשיכון, היריון של יחידה שאין לה ילדים נוספים, לא נחשב ילד.
 
הורה יחיד עם ידוע בציבור - הורה יחיד שהינו אלמן או אלמנה, גרוש או גרושה, רווקה, או עגונה עם ילד או ילדים, המתגורר יחד עם בן/בת זוג ומנהל עמו משק בית משותף.
 
 

מיהו עולה חדש? 

 •   אזרח שעלה לארץ וקיבל מעמד עולה החל מ-1/9/89 ועד 31/12/96 - תוקף מעמד עולה הוא 15 שנה, אך לא מעבר ל-1/1/2007.
 •   אזרח שעלה לארץ וקיבל מעמד עולה מתאריך 1/1/97 - תוקף מעמד עולה הוא 10 שנים.
 
 

מיהו נכה?  

 •   עיוור בעל תעודת עיוור לצמיתות ממשרד העבודה והרווחה
 •   נכה בכיסא גלגלים
 •   נכה בשיעור 75% ומעלה או מוגבל בניידות בשיעור 75% ומעלה לצמיתות
 
 

מהי צפיפות דיור? 

 •   צפיפות של 2.5 או יותר נפשות בממוצע לחדר
 •   צפיפות של 2.2 או יותר נפשות ביישובים באזורי עדיפות א' או ב'
 •   7 נפשות בדירת 3 חדרים
 
שטח ברוטו של דירת המשפחה בהתאם למספר הנפשות המחושב שווה או נמוך מזה המפורט בטבלה להלן:
 
9
8
7
6
5
4
3
2
מס' נפשות מחושב *
98
88
78
68
58
48
39
22
שטח הדירה ברוטו במ"ר
 * לכל נפש נוספת - החל מהנפש העשירית יש להוסיף 8 מ"ר ברוטו.
 
 

מסמכים דרושים עבור זכאים חסרי דירה ותיקים:   

 

מסמכים דרושים עבור זכאים חסרי דירה עולים: 

מסמכים דרושים עבור: 

 

מסמכים נוספים 

 •     גרוש או מי שהיה גרוש בעבר: תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין. 
   
 •   מי שנמצא בהליכי גירושין מעל שנתיים: אישור עדכני מהרבנות או מהערכאה המשפטית המתאימה על פתיחת תיק גירושין, מועד פתיחת התיק וכי בני הזוג גרים בנפרד.

 

הערה: במקרים מסוימים ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים מעבר למפורט לעיל, בהתאם למעמד האישי של הזכאים ולהנחיות משרד הבינוי והשיכון.