שווי הנכס שברשותכם
סכום ההלוואה המקסימלי שתוכלו לקבל