כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

תכנון פיננסי לבקשת משכנתא

רכישת דירה הוא צעד משמעותי בחיי כולנו הכרוך בהרבה התלבטויות והחלטות חשובות. מזרחי-טפחות ממליץ לך כצעד הראשון בדרך לדירה משלך לבצע תכנון פיננסי לפני לקיחת הלוואה. 
 
התכנון הפיננסי מאפשר לך לבדוק את ההוצאות הכרוכות ברכישת הדירה, המקורות הכספיים העומדים לרשותך והערכת הכנסות צפויות במהלך תקופת ההלוואה. ריכוז נתונים אלו יאפשרו לך לחשב את גובה ההלוואה המבוקשת, סוג ההלוואה המתאימה לך ויכולתך כלווה לעמוד בהחזרים החודשיים.
 
אנחנו במזרחי-טפחות ממליצים לך לערוך תוכנית פיננסית ראשונית ולהגיש בקשה להלוואה עוד לפני החתימה על חוזה הרכישה. הגשת בקשת הלוואה תאפשר לך לקבל מהבנק אישור לסכום הדרוש לך מבעוד מועד, ואומדן למימון שניתן לקבל לצורך רכישת הדירה.
 

מה כולל התכנון הפיננסי? 

 • בדיקת ההוצאות הכרוכות ברכישת הדירה - מסי מקרקעין (מס שבח, מס מכירה ומס רכישה), דמי תיווך, הוצאות נלוות כמו שכר טרחה לעורך דין, בדק בית ועוד.
    
 • בדיקת המקורות הכספיים העומדים לרשותך למימון עסקת הרכישה כגון דמי המכירה של הדירה הישנה, חסכונות, עזרה מההורים, הלוואות ממקום עבודה ועוד 
     
 • הערכת הכנסות צפויות בעתיד כגון קופת גמל או חסכון שעתידים להגיע לפירעון. הערכה זו תקל עליך בבחירת מסלול ההלוואה המתאים  שיאפשר סילוק של חלק מההלוואה או כולה בעתיד 
     
 • חישוב גובה ההלוואה המבוקשת (כולל הלוואת הזכאות)  אשר צריך להיות נגזרת של סך העלויות פחות סך מקורות המימון האישיים.


   

חישוב ההחזר החודשי 

 לאחר קביעת סכום ההלוואה, יש לבנות את הרכב ההלוואה המתאים לך ולחשב את ההחזר החודשי להרכב שבחרת. ייתכן שהמסקנה שתעלה מהתכנון הפיננסי היא שכדאי לבדוק עסקת רכישה אחרת, זולה יותר, או לשנות את הרכב ההלוואה ותנאיה (למשל הארכה או קיצור תקופת ההלוואה).
 
 

מהו ההחזר החודשי הרצוי ביותר ביחס להכנסה? 

ההחזר החודשי האופטימלי תלוי במספר גורמים, כגון גובה ההכנסה נטו למשק הבית, התחייבויות קבועות נוספות של משק הבית, מספר הנפשות ועוד.
ככלל, רצוי שההחזר החודשי לא יעלה על 25%-30% מההכנסה החודשית נטו של משק הבית. עם זאת, הבנק מאשר את הרכב ההלוואה וההחזר החודשי הנגזר ממנו רק לאחר בחינת הנתונים האישיים שלך בעת הגשת בקשה להלוואה.
 
 

טבלת תכנון פיננסי 

תכנון פיננסי מקדים הוא כלי חשוב לקראת החתימה על חוזה הרכישה ולפני פנייה לבנק לצורך קבלת אישור עקרוני להלוואה.
 
לנוחיותך, הכנו טבלה אשר מרכזת בתוכה את הרכיבים לביצוע תכנון פיננסי ראשוני. אנו מזמינים אותך להדפיס את טבלת התכנון הפיננסי ולמלא בה את הנתונים המתאימים.
 

אנו מעמידים לרשותך מספר כלים אשר יכולים לסייע לך בהשלמת הנתונים בטבלה: 

 

    שירות האינטרנט שלנו מספק לבעלי חשבון בבנק מזרחי-טפחות מידע על מקורות כספיים העומדים לרשותך:
     
                •  כלי חישוב שונים אשר באמצעותם ניתן לחשב את סכום ההחזר החודשי ואת גובה ההלוואה 
                •  מידע על סוגי ההלוואה שלנו אשר מציעים לך מגוון של פתרונות 
                •  חישוב גובה מס רכישה 
                •  פירוט סכומי החיובים מופיע בתעריפון עמלות לשירותי הבנק.   
                •  

 

הבהרה משפטית

מתן הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק.
 
​​