כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

משכנתא צמודה בריבית משתנה על בסיס תשואת אג"ח

משכנתא בריבית משתנה, צמודה למדד המחירים לצרכן. הריבית משתנה על בסיס עוגן אובייקטיבי חיצוני - תשואות אג"ח ממשלתיות צמודות מדד.

למי מתאימה המשכנתא? 
 • רוכשי דירה המעריכים כי הריבית על המשכנתא גבוהה ומעדיפים שהריבית תשתנה עפ"י השינויים במשק   
 • לווים המתכוונים פירעון מוקדם - פטורים מעמלת היוון הפרשי ריבית ומעמלת הודעה מוקדמת

לקבלת הצעה למשכנתא מהמומחים של טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:
 

יתרונות המשכנתא 

 • מגוון תקופות עדכון ריבית - ביכולתך לבחור מראש את התקופה הנוחה לך: 1, 2.5, 5, 7 או 10 שנים

 • שיעור הריבית נמוך יחסית להלוואה ארוכת טווח - שיעור הריבית נקבע לפי תקופת עדכון הריבית שהיא קצרה יחסית 

 •  פירעון מוקדם במועדי שינוי הריבית אינו מחויב בעמלת היוון הפרשי ריבית (המרכיב העיקרי בעמלת פירעון מוקדם) ובעמלת הודעה מוקדמת. 

   
 • סיכוי לירידת ריבית - כאשר הריבית המתקבלת מנוסחת הריבית יורדת, גם הריבית בהלוואה יורדת וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר ומדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית המתקבלת מנוסחת הריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם. 
   
 • החזר חודשי התחלתי נמוך - ההלוואה ניתנת לתקופה ארוכה בריבית נמוכה יחסית ולכן ההחזר החודשי ההתחלתי נמוך 
   
 • "שנת שבתון" - במסלולים בעלי תקופת עדכון ארוכה (כל 7 שנים וכל 10 שנים), ניתנת לך אפשרות לקחת "שנה חופש" מתשלומי המשכנתא או מחלקם

  

תנאי ההלוואה 

תקופת ההלוואה: עד 30 שנה.
הצמדה: מדד המחירים לצרכן
ריבית: משתנה לפי נוסחה קבועה וידועה מראש, המבוססת על תשואת אג"ח ממשלתיות צמודות מדד
מנגנון הגנה לשעת חרום: בשעת חרום, בה תחול התייקרות קיצונית בעלויות הגיוס של הבנקים בישראל במגזר הצמוד למדד המחירים לצרכן, יהיה הבנק רשאי לקבוע "מנגנון הגנה לשעת חרום" לצורך קביעת הריבית, הכל כפי שיפורט במסמכי ההלוואה.
 

 

 נתוני תשואות אג"ח ממשלתיות צמודות מדד*

 
נתונים אלה אינם ניתנים להדפסה
באפשרותך לשמור את הנתונים כקובץ אקסל במחשבך ולצפות בהם בתצורת טבלה

בברכה,
מזרחי-טפחות
Chart.
הצג טבלת נתוניםסגור טבלת נתוניםלטבלת נתונים מלאה (EXCEL - (xlsהבהרות משפטיות

 • תשואות אג"ח, לפי תקופות עדכון ריבית, כפי שחושבו לצורך קביעת עוגן האג"ח, בכפוף לכללי החישוב 
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.​ ​​כמפורט בהסכם ההלוואה.
 • מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור האשראי.
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת.  
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
​​

איך לפנות לבנקאים שלנו