כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

משכנתא לא צמודה בריבית קבועה


משכנתא שאינה צמודה למדד כלשהו, נקבעת בריבית קבועה וידועה מראש שאינה משתנה במשך תקופת ההלוואה. 

משכנתא מסוג זה מתאימה במיוחד לרוכשי דירה המעוניינים ב:
 • ​תשלום קבוע, שאינו מושפע משיעורי האינפלציה או  משינויים בריבית
 • צימצום סיכון של עליית ריבית ותחושת יציבות וביטחון

לקבלת הצעה למשכנתא מהמומחים של טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:

  יתרונות משכנתא בריבית קבועה ללא הצמדה

 • ריבית קבועה וידועה מראש לאורך כל תקופת ההלוואה - מקנה תחושת יציבות וביטחון.

 • אין הצמדה: ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן או למדד/מטבע אחר.

 • תשלום חודשי לפי בחירה:

תשלום חודשי קבוע (לפי לוח "שפיצר") או תשלום חודשי יורד לאורך תקופת ההלוואה (לפי לוח "קרן שווה").

  בשתי האפשרויות, ההחזר החודשי אינו מושפע משינויי ריבית (הריבית קבועה), או משינויים בהצמדה/שער על פני תקופת ההלוואה (ההלוואה לא צמודה).

 • תקופת ההלוואה: 4-30 שנה. 

 

    
  הערות משפטיות
  • מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור האשראי.
  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת.  
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר
    שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי​
   

​​

איך לפנות לבנקאים שלנו