כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

משכנתא עולמית - צמודת מט"ח

משכנתא צמודה לאירו או לדולר, בריבית משתנה, המתעדכנת אחת ל-3 חודשים.

למי מתאימה משכנתא עולמית? 

 •  לרכישת דיור או לכל מטרה
 •  לבעלי מקור הכנסה בדולר/אירו 
 •  כחלק מ"משכנתא בהרכב מנצח" (משכנתא משולבת)
 •  ללווים המבקשים לפזר סיכונים ולשלב הלוואה צמודת מט"ח 
 •  ללווים המסוגלים לספוג שינויים בהחזרים עקב שינוי בריבית או בשער המטבע
 •  ללווים המתכוונים לפרוע את ההלוואה (או חלקה) לפני מועד פירעונה. פירעון מוקדם פטור מהיוון הפרשי ריבית

לקבלת הצעה למשכנתא ממומחה טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:

 

יתרונות הלוואת משכנתא עולמית  

 •   סיכוי לירידת ריבית: כאשר חל שינוי במרכיבי נוסחת הריבית, שיעור הריבית בחלק הצמוד למט"ח עשוי לרדת וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית המתקבלת מנוסחת הריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם.
 •   סיכוי להפרשי שער שליליים: כאשר שער המט"ח יורד יחסית לשער הבסיס בהלוואה.
 •   פיזור סיכונים: באמצעות שילוב מספר מסלולים ממגזרי הצמדה שונים בהלוואה אחת - כולל חלק/ים במסלול הצמוד לדולר/אירו.
 •   פירעון מוקדם: ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת. מתן הודעה מוקדמת של 10 ימים מראש יאפשר פירעון של ההלוואה ללא תשלום המרכיבים העיקריים ב"עמלת הפירעון המוקדם", פרט למרכיב "עמלת התפעול".

 

 

סיכונים בהלוואת משכנתא עולמית  

ההלוואה מושפעת ממספר גורמי סיכון - השער היציג של המט"ח המתאים, ריבית הלייבור המתאימה ומרכיבי נוסחת הריבית, שכל שינוי בהם עשוי להעלות את גובה ההחזר החודשי או להורידו.
 

תנאי ההלוואה

תקופת ההלוואה: 30-4 שנים.
הצמדה: לשער הדולר היציג של ארה"ב או לשער היציג של האירו.
ריבית: ריבית משתנה. שיעור הריבית, במועד ביצוע ההלוואה ובכל מועד שינוי הריבית, נקבע על פי נוסחה ידועה מראש, המבוססת על ריבית הלייבור, המשמשת עוגן אובייקטיבי חיצוני.
ריבית הלייבור: שיעור הריבית השנתית על פיקדונות בין-בנקאיים במטבע ההלוואה בשוק ה-"יורוקרנסי" (Eurocurency) בלונדון, אנגליה. ריבית הלייבור נקבעת לפי תקופות. למשל: לייבור ל-3 חודשים, ל-6 חודשים וכד'.


הערה משפטית

 • מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור האשראי.
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת.  
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
​​
​​​

איך לפנות לבנקאים שלנו