כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

משכנתא לא צמודה בריבית על בסיס ריבית הפריים

משכנתא בריבית משתנה המבוססת על ריבית הפריים. המשכנתא אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לכל מדד\שער אחר.
למי מתאימה המשכנתא?  
 • רוכשי דירה החוששים מאינפלציה גבוהה במהלך חיי ההלוואה 
 • לווים שמתכוונים לפרוע את ההלוואה (או חלקה) לפני מועד הפירעון החוזי של ההלוואה. פירעון מוקדם פטור מעמלת היוון הפרשי ריבית

לקבלת הצעה למשכנתא מהמוחים של טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:

יתרונות 

 • קרן ההלוואה פוחתת - ההלוואה אינה צמודה, ולכן יתרת ההלוואה פוחתת לאורך חיי ההלוואה ולא מושפעת משיעור האינפלציה 

 • סיכוי לירידת ריבית הפריים - כאשר הריבית המוצהרת על ידי נגיד בנק ישראל יורדת, יורדת גם הריבית בהלוואה וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית המתקבלת מנוסחת הריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם. 
   
 • .​פירעון מוקדם​ - ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת. מתן הודעה מוקדמת של 10 ימים מראש תאפשר פירעון של ההלוואה ללא תשלום המרכיבים העיקריים ב"עמלת הפרעון המוקדם", למעט מרכיב "עמלת התפעול".

 

תנאי ההלוואה

 • תקופת ההלוואה: 4 עד 30 שנה.
 • הצמדה: ללא הצמדה - ההלוואה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או למדד אחר.
 • ריבית: ריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים (כפי שמוגדרת בהסכם ההלוואה).
  ריבית פריים היא ריבית בסיסית שקובעים הבנקים המסחריים לצורך חישוב עסקאות ביניהם וחיוב לקוחות הלוקחים מהם אשראי. הריבית מבוססת על הריבית המוצהרת המפורסמת על ידי בנק ישראל.
 • פירעון: לפי תשלום חודשי קבוע ("שפיצר"), או לפי לוח "קרן שווה" (בכפוף לשינויי הריבית).

 

 

הבהרה משפטית 

 • מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור האשראי.
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת.  
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי

​​​​

איך לפנות לבנקאים שלנו