הלוואת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון

האם יש באפשרותי לקבל הלוואת זכאות מטעם המדינה? במזרחי-טפחות מבינים שזו שאלה המטרידה אותך בעת תכנון רכישת דירה. כדי להפיג את האי בהירות לגבי הזכאות שלך לקבל הלוואה מהמדינה ריכזנו את כל המידע בנושא.

 

 

מהי הלוואת זכאות?  

 הלוואת זכאות היא הלוואה בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה באמצעות הבנקים למשכנתאות ובנקים אחרים שהורשו לכך, לצורך רכישה או בניית דירה למגורים.
 
הזכאות ניתנת למגזרים שונים באוכלוסייה, על סמך קריטריונים שקבעה המדינה. הלוואת זכאות נועדה לסייע לך לרכוש דירה ולהגשים את החלום לבית משלך. בעזרת ההלוואה באפשרותך לרכוש את הדירה באופן מיידי, ולפרוע את ההחזרים החודשיים במשך תקופה ארוכה ובתנאים נוחים.
 
הלוואת זכאות היא למעשה משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה  וככל משכנתא, ניתנת כנגד שעבוד נכס מקרקעין, בדרך כלל הדירה שנרכשה. השעבוד יבוטל כאשר ההלוואה נפרעת במלואה.
 
 

מהם הקריטריונים לקבלת הלוואת זכאות? 

 הממשלה קובעת את סכום ההלוואה לזכאים ואת תנאיה (שיעור הריבית, תקופה, הצמדה וכו') בהתאם לסטטוס האישי של הלווה ומיקום הדירה הנרכשת/הנבנית.
 
 

מי זכאי לקבל הלוואת זכאות? 

 כל אזרח ישראלי חסר דירה, העונה לקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון, זכאי לקבל הלוואת זכאות מן המדינה, כדי לרכוש או לבנות דירה למגורים.
במקרים מסוימים, גם אזרח שיש לו דירת מגורים, ונחשב בעל דירה, זכאי לקבל הלוואת זכאות מהמדינה.
 
 

כיצד נקבע סכום הלוואת הזכאות? 

סכום הלוואת הזכאות נקבע על ידי הממשלה, ובשילוב עם הלוואה מכספי הבנק ניתן להגיע עד לשיעורי מימון גבוהים של הנכס. אישור ההלוואה נקבע, בין השאר, על פי כושר ההחזר של הלווה והנכס שמשמש כביטחון להלוואה.
אם הלוואת הזכאות אינה מספיקה למימון רכישת הדירה, אפשר להשלים את המימון הנדרש לרכישת הדירה באמצעות משכנתא מכספי הבנק. אם ידוע לך גובה הלוואת הזכאות שלך ואת תנאיה, יהיה לך קל יותר לחשב את סכום ההלוואה הבנקאית הדרוש לך.
 
 

חישוב סכום הלוואת הזכאות לחסרי דירה 

סכום הלוואת הזכאות יכול להגיע במקרים מסוימים עד 95% מערך הדירה הנרכשת, והוא מורכב מזכאות אישית ומהלוואת מקום:
 •   גובה הלוואת הזכאות האישית ותנאיה, עבור זכאים חסרי דירה, נקבע על פי ניקוד המבוסס על 3 פרמטרים:
1. משך זכאות לפי קבוצות אוכלוסייה (כגון, זוגות צעירים, עולים חדשים, משפחה חד הורית)
2. מספר ילדים
3. מספר אחים ואחיות (אחים יחושבו לוותיקים בלבד ולא לעולים חדשים)
וכן על פי משך השירות בצה"ל (שירות חובה, שירות מילואים במשך תקופה מסוימת, שירות לאומי, שירות אזרחי).
 •   הלוואת מקום נקבעת על פי מיקומה הגיאוגרפי של הדירה המיועדת לרכישה - רכישת דירה ביישובים הנמצאים באזורי עדיפות על פי הגדרת הממשלה מקנה זכות לסיוע נוסף מעבר לזכאות האישית הבסיסית. זכות זו נקראת הלוואת מקום או סיוע יישובי.
משרד הבינוי והשיכון מעדכן מפעם לפעם את רשימת היישובים ואת סכומי הסיוע הנוסף. כמו כן, לעתים יוצאת הממשלה במבצעים לתקופת זמן מוגבלת ביישובים מסוימים, כדי לעודד רכישה או בניית דירות בהם.

 

חישוב הזכאות האישית ותנאיה עבור זוגות שנרשמו לנישואין חסרי דירה 

החישוב נקבע על פי ניקוד המבוסס על שני פרמטרים:
 •   מספר ילדים ומספר אחים ואחיות (אחים יחושבו לזוגות ותיקים בלבד ולא לעולים חדשים)
 •   משך השירות בצה"ל או בשירות לאומי
וכן על פי תוספת סיוע: מיקומה הגיאוגרפי של הדירה המיועדת לרכישה
 
 

חישוב הזכאות למשפחה חד-הורית ללא ידוע בציבור 

הניקוד של משפחה חד-הורית נקבע על-פי הנתונים האישיים של המשפחה (מספר השנים שההורה הוא הורה יחיד, מספר ילדים ומספר אחים ואחיות). לנכים יש תוספת ניקוד בהתאם לסוג הנכות.
 
בנוסף לניקוד, נלקח בחשבון משך השירות בצה"ל (שירות חובה, שירות מילואים במשך תקופה מסוימת, שירות לאומי, שירות אזרחי) של הזכאי וכמו עבור כל יתר הזכאים חסרי הדירה, משך השירות משפיע על גובה הלוואת הזכאות האישית.
 
כמו-כן, ביישובים בהם קיימת תוספת סיוע יישובי, משפחה חד-הורית זכאית להלוואת מקום בסכום זהה לזה שמקבלת משפחה.
 
 

חישוב הזכאות לעולים חדשים 

הזכאות לעולים חדשים מחושבת על סמך ניקוד אישי ושירות צבאי/לאומי. כמו כן, יש תוספת ניקוד מיוחדת לעולים חדשים וכן "תוספת ותק" לעולים בעלי ותק של 5 שנים ומעלה בארץ.
 

ניקוד אישי מחושב על פי מספר השנים מתאריך קבלת מעמד עולה. לזוג אשר עלו ארצה בתאריכים שונים, קובע תאריך העלייה המוקדם מבין שניהם.
עולים חדשים מקבלים תוספת ניקוד אוטומטית מעבר לניקוד האישי שצברו.
זוג המורכב מעולה ותיק וכן עולה יחיד מעל גיל 45 מקבלים תוספת ניקוד אוטומטית. 

 •   עולים בעלי ותק בארץ של יותר מ- 5 שנים יקבלו "תוספת ותק" מיוחדת. 
 •   יחיד שהוא עולה חדש מקבל זכאות בכל היישובים מגיל 21. 
 •   הניקוד המינימלי למשפחות עולים בשנה הראשונה בארץ הוא 1,700 נקודות, ומהשנה השנייה ואילך 1,800 נקודות.

 

 

 

מהם היתרונות בהלוואת זכאות? 

 •   ניתן לפרוע הלוואת זכאות, ללא תשלום עמלה בגין פירעון מוקדם וללא צורך בהודעה מראש
 •   הלוואת זכאות המשולבת עם הלוואה בנקאית מעניקה ללווה הנחה גדולה יותר בתשלום עמלת פירעון מוקדם בהשוואה ללווה שאינו זכאי, בעת פירעון מוקדם של ההלוואה הבנקאית
 
 

מהי תעודת זכאות? 

תעודת זכאות היא מסמך שמנפיק משרד הבינוי והשיכון באמצעות הבנקים למשכנתאות ובנקים אחרים שהורשו לכך מכוח החוק. התעודה מקנה לבעליה את הזכות לקבל הלוואת זכאות או סיוע בשכר דירה מכספי המדינה. גובה הלוואת הזכאות ותנאיה נקבעים על פי מעמדו האישי של המבקש (זוג צעיר, עולה חדש וכד'). נוסף על כך, תעודת הזכאות כוללת מגבלות שונות או התניות שעל הזכאי לעמוד בהן לצורך קבלת הסיוע.
 
תעודת הזכאות תונפק רק למי שעומד בקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון.
 
 

כיצד מנפיקים תעודת זכאות? 

 •   עליך להגיע לאחד מסניפי מזרחי-טפחות, בצירוף המסמכים הדרושים.   
 •   נציג הבנק יעביר את הנתונים והפרטים שמסרת למשרד הבינוי והשיכון, ובתוך פרק זמן קצר ינפיק המשרד את התעודה. זמן הנפקת התעודה נע בין מספר ימים למספר שבועות, והוא תלוי במשרד הבינוי והשיכון.

 

 

תשלום עמלה 

  
הנפקת תעודת הזכאות כרוכה בתשלום עמלה כמפורט בתעריפון עמלות של הבנק.
 

תוקף תעודת הזכאות והארכתה

 •   תוקף תעודת הזכאות הוא לרוב שנה מיום ההרשמה.
 •  
 •  אם חל שינוי בנתונים האישיים שלך (שינוי במצב המשפחתי, לידת ילד וכו'), עליך להאריך את תוקף התעודה או לעדכן אותה לפני קבלת ההלוואה, באחד מסניפי מזרחי-טפחות.   
 •  
 •   ניתן להנפיק את תעודת הזכאות אף לפני רכישת דירה ולפני הגשת הבקשה להלוואה.

 

ביצוע הלוואת זכאות 

 

  למימוש הלוואת הזכאות יש להגיש שתי בקשות:

 

1. בקשה להנפקת תעודת זכאות בצירוף המסמכים הדרושים, באמצעות נציגי מזרחי-טפחות (זאת כדי לקבל את אישור משרד הבינוי והשיכון לביצוע ההלוואה)
2. בקשה להלוואה באמצעות:
 • הגשת בקשה להלוואה דרך האתר מזכה בהנחה של 50% בדמי פתיחת תיק.
  •   בשירות הטלפוני של טפחות שמספרו ​8860* מטלפון נייד. השירות פועל בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 - 21:30 ובימי ו' בין השעות 8:30-13:00.
   
  +

  עוד מוצרים שעשויים לעניין אותך

  איך לפנות לבנקאים שלנו