כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

לאחר מעבר הדירה

לאחר מעבר הדירה נדרש להודיע על שינוי הכתובת לגורמים הבאים​​

 • משרד הפנים
 • דואר ישראל
 • קופת חולים
 • גני ילדים\בתי ספר
 • יחידת הקישור בצה"ל
 • מנויים - כמו עיתון, מים מינרליים או כל שירות אחר שמגיע הביתה

עידכון תשלומים
 • חשמל
 • גז
 • טלפון
 • ספק אינטרנט
 • עירייה
 • חברת המים
 • שירותי כבלים או לוויין

כספים
 • הבנק בו מתנהל חשבונך
 • חברת כרטיסי האשראי
 • חברת הביטוח
 • חברות המנהלות את השקעותיך, קרנות השתלמות וחסכונות

לעצמאים
 • מס הכנסה
 • ביטוח לאומי
 • רואה חשבון
​​