כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

חתימה על חוזה

חתימה על חוזה קניית הדירה היא אחד השלבים החשובים בעסקה כולה. הסתייעו בעורך הדין שלכם כדי להגיע ליום החתימה מוכנים:
 
זיכרון דברים - לעיתים דינו של זיכרון הדברים כדין חוזה. לכן חשוב לבדוק את זיכרון הדברים בצורה יסודית. החתימה על זיכרון דברים עשויה לקשור אתכם מבחינה חוזית ולצמצם את אפשרויות המיקוח שלכם לגבי תנאי החוזה. 
 
חוזה המכר – חשוב שתעמיקו ותכירו היטב את החוזה לפני החתימה עליו:
 
  • התייעצו באנשי מקצוע מטעמכם: עורכי דין, מהנדסים או אדריכלים. 

  • ודאו כי כל הבנה שבעל פה שהייתה ביניכם ובין הקבלן או חברת הבנייה כתובה בחוזה באופן ברור. 

  • ודאו כי מחיר הדירה הנקוב בחוזה הוא סופי וכולל את כל הסכומים הנלווים (מע"מ למשל).

  • בדקו שהקבלן מילא את כל הפרטים במפרט הטכני של הדירה בצורה מדויקת.

חתימת חוזה עם קבלן - למה חשוב לשים לב?


מפרטים טכניים – במקרים שיש בקשות לשינויים במפרטים הטכניים של דירת המגורים עוד בתהליך הבנייה כדאי לשים לב לפרטים הבאים:

  1. לפני החתימה על החוזה יש לדרוש שבחוזה ייכלל סעיף המאפשר לבקש מהקבלן לבצע שינויים ו/או תוספות בדירה.
  2. דרשו שהשינויים ייעשו באמצעות ובאחריות הקבלן ולא ישירות על ידי קבלני המשנה.
  3. דאגו שכל בקשה לשינויים או תוספות תיעשה בכתב, כנספח לחוזה
  4. הבקשה צריכה לכלול עלויות, לוחות זמנים לביצוע השינויים ומשך האיחור במסירת הדירה.
  5. ודאו מראש מול הקבלן אם תיגבה עמלה נוספת עבור ביצוע והתקנות של אביזרים שיסופקו על ידיכם.
  6. בדקו מראש את סכום הזיכוי עבור אביזרים שויתרתם עליהם, ואביזרים המותקנים על ידי הקבלן/חברת הבניה.

רישום בטאבו – דרשו מהקבלן לציין בחוזה תאריך בו ישלים את רישום הבעלות/מכירה על הדירה על שמכם במשרד רישום המקרקעין (כולל רישום בית משותף במקרים הרלוונטים).

הערת אזהרה - עמדו על כך שהקבלן, חברת הבנייה או המוכר, לא יכללו בחוזה הוראה המונעת מכם לרשום הערת אזהרה (לכל המאוחר בעת קבלת החזקה בדירה) וזאת אפילו אם ניתנת לכם בטוחה אחרת.
 
מס ערך מוסף - בדקו האם התשלום עבור מס ערך מוסף כלול במחיר הדירה או שתידרשו לשלמו בנוסף.
 
רכוש משותף - בדקו אילו חלקים הוצאו מהרכוש המשותף ו/או הוצמדו לדירות הבניין. בדקו כיצד מוסדר נושא הרכוש המשותף בבניין – הכניסה אליו, מחסנים או חניות, גישה לגג והגג עצמו. בדקו האם הקבלן שומר לעצמו זכויות על חלקים מהשטחים הללו או על כולם. 
 
חשוב שתדעו – לקבלן שאיננו בעל דירה בבניין או לכל גורם זר אחר אסור להחזיר בחלקים מהרכוש המשותף או להירשם כבעלים שלהם.
 
חניה - בדקו אם מחיר הדירה כולל גם את החנייה, האם החנייה צמודה לבניין, האם החנייה מקורה, ודאו את מקום החנייה שלכם וציינו את מיקומה בחוזה, ודאו שעל פי ההסכם החנייה תופיע ברישום הזכויות (כהצמדה/מכירה).
 
דוד שמש -  על פי תקנות התכנון והבנייה, כל קבלן המתקין מערכת חימום מים בבניין חייב לדאוג שזו תהיה מערכת סולרית מושלמת.
 
גינון, אנטנת טלוויזיה - חשוב לבדוק אם הקבלן התחייב במפרט לספק לכם גינון, אנטנת טלוויזיה, חיבור לכבלים מושלמים, או רק הכנה. 
 
פיתוח - לעיתים מופיע בחוזה המונח “הוצאות פיתוח”. בדקו מה כוללות הוצאות הפיתוח, האם הן נכללות בחוזה ומה העלות שלהן.
 
איחור במסירה - ודאו שבחוזה שלכם יש תאריך מוגדר אחד למסירת הדירה. חשוב לדעת כי סעיף בחוזה המאפשר איחור של למעלה מחודשיים-שלושה במסירת הדירה ללא סיבה מוצדקת, הוא סעיף מקפח.
 
 

חתימת חוזה לקניית דירה מיד שנייה – למה כדאי לשים לב?

  
לוח התשלומים - ככלל מקובל לוח תשלומים אשר לפיו משולמים כ- 10-15%מתמורה במועד או בסמוך למועד חתימת ההסכם, 10-15% בעת המסירה ובין המועדים הללו משולמים 70-80% מהמחיר בתשלום אחד או במספר תשלומים לפי הסכמת הצדדים.
 
הערת אזהרה - עסקת מכר של דירה נמשכת מספר חודשים כאשר בתקופה זו הזכויות רשומות עדיין על שם המוכר ורק לאחר גמר התשלום מבוצעת העברת הזכויות על שם הקונה. חשוב להבטיח את זכויות הקונה על ידי רישום הערת אזהרה בטאבו במידה והנכס אינו רשום בטאבו, יש לידע את המינהל על העסקה. 
 
פרטי העסקה - העסקה כוללת לא רק את הדירה אלא גם הצמדות לדירה (כגון חניה, מחסן, גג וגינה) וכן חלק ברכוש המשותף. רכוש משותף הוא השטחים הציבוריים המשותפים לכלל הדיירים. לכל דייר יש חלק יחסי ברכוש המשותף שתואם בדרך כלל את גודל הדירה שלו.
 
פגמים בדירה - כדאי לדרוש שהמוכר יצהיר כי אין פגמים בדירה. אם לאחר מסירת הדירה לקונה יתגלה פגם ויוכח שהמוכר ידע על קיומו, ניתן יהיה לדרוש ממנו פיצוי ואפילו לבטל את הסכם המכר במקרים מסוימים.
 
מועד מסירה - רצוי הן עבור הקונה והן עבור המוכר, כי תישאר גמישות מסוימת  לגבי מועד המסירה באופן שפיגור סביר בלוחות הזמנים לא יגרור סנקציות חריפות.

* המידע במדריך זה אינו בבחינת ייעוץ ואינו מחייב את הבנק
 

​​​