כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

תשלומים בעת רכישת דירה מקבלן

לאחר בחירת הדירה הרצויה עליכם לבדוק בשנית את מקורותיכם הכספיים ולוודא שוב את גובה המשכנתא ותנאי החזרתה.  תוכלו להיעזר במחשבון משכנתא ובטבלת תכנון פיננסי  ואף להשתתף בסדנת משכנתאות ללא כל התחייבות שלכם.


בחרתם לקנות דירה חדשה? יש כמה דברים שחשוב שתדעו לגבי רכישת דירה מקבלן והמרכזי בהם הוא עניין התשלומים. כדי להגן על השקעתכם, החוק מגדיר חלוקה למספר תשלומים הפרוסים לאורך תקופת הבנייה ומציין את גובהו של כל תשלום ומועד תשלומו על פי שלבי התקדמות בניית הנכס.


תשלום 40%  ממחיר הדירה

יועבר עם השלמת בניית התקרה של קומת העמודים או הרצפה של הקומה הראשונה, כאשר אין בבניין קומת עמודים. (סכום זה כולל את דמי הקדימה ששולמו במעמד החתימה על ההסכם).
 
תשלום 20% נוספים ממחיר הדירה
יועבר עם השלמת בניית שלד הקומה שבה נבנית הדירה שאתם רוכשים, לרבות מחיצות הפנים ולמעט צנרת המים, החשמל והמשקופים.

 
תשלום 15% מעלות הדירה
יועבר עם גמר ביצוע טיח פנים או תחליף טיח, בהתאם למתואר במפרט הדירה.

תשלום 15%  ממחיר הדירה:
עם השלמת ביצוע טיח חוץ או ציפוי חוץ.
 
תשלום 10% אחרונים ממחיר הדירה:
במעמד מסירת הדירה, בהתאם לחוזה המכר שנחתם מול הקבלן.
 
חשוב לציין כי אי קיום הוראות אלה מהווה עבירה פלילית. במידה ונפגעתם בעת רכישת דירה מקבלן, זוהי זכותכם להגיש תלונה על כך למשטרת ישראל.

  

תשלומים וקבלות בעת רכישת דירה מקבלן

 
  • כדי למנוע אי הבנות ולהגן על השקעתכם הכספית, עמדו על כך כי כל התשלומים שתבצעו על חשבון מחיר הדירהכל שינוי בחשבון ובמחיר או כל העברת כספים אחרת לקבלן, ייעשו באמצעות שוברי תשלום או המחאות. כמו כן, ודאו כי אתם מקבלים לידיכם קבלה עבור כל תשלום שבצעתם. 
  •  בטרם חתימתכם על חוזה המכר בדקו מול הבנק מה גובהה של המשכנתא שאתם צריכים והיעזרו ביועצים לבחירת  סוג המשכנתא המתאים ביותר  לצרכיכם היחודיים ויכולתכם הכלכליות.
  • לאחר אישור הבנק למתן ההלוואה ופתיחת תיק לביצוע, כספי ההלוואה ישוחררו על ידי הבנק לחשבון הקבלן, ע"פ תנאי התשלום שסוכמו בניכם לבין הבנק שלכם.
   
* המידע במדריך זה אינו בבחינת ייעוץ ואינו מחייב את הבנק 
​​​​​​​​​