כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

מה חשוב לבדוק לפני שקונים דירה?

קניית דירה מקבלן 


  • רישיון תקף לשנה השוטפת הוא מסמך חיוני שעל הקבלן להציג לכם. דרשו זאת כבר בתחילת המשא ומתן עימו.

  • אמתו את שוברי הקבלן - וודאו כי פרטי חשבון הפרויקט ושמו (כפי שהם מודפסים על גבי שוברי התשלום שנמסרו לך על ידי הקבלן) תואמים לרשום בבנק. 

  • חשוב לוודא שכל פעולות הבניה המבוצעות במבנה מתאימות לסיווגו המקצועי והכספי של הקבלן.

  • כדאי לבצע - ולו ברמה הבסיסית - תחקיר לגבי הקבלן. בדקו בתים שמכר בעבר ווודאו שמצבו הכלכלי יציב ואיתן.
                                                     
 

קניית דירה מיד שנייה                 

  • בדיקה משפטית – ככלל, כל עורך דין שמוסמך לספק ייעוץ משפטי יכול להציע את שרותיו בתהליך זה. עם זאת, מומלץ להיעזר בעורך דין בקיא ומנוסה בדיני מקרקעין לביצוע הבדיקה המשפטית. על עורך הדין לבדוק בין השאר האם קיימים שעבודים, עיקולים, או זכויות מכל סוג אחר  לטובת צד ג' כלשהו, אשר רובצות על הנכס.

  • נסח טאבו -  בנוסף, על עורך הדין לבדוק עבורכם את נסח הטאבו, על הנכס. נסח הטאבו מהווה את המקור החשוב ביותר להסדרה ובדיקה של הזכויות המשפטיות של המוכר בנכס. ככלל, נכסי מקרקעין מזוהים במסגרת נסח טאבו באמצעות מספרי גוש, מספר חלקה ותת חלקה (ולא באמצעות כתובת הנכס).

  • מוכר שאינו רשום כבעלים של הנכס - במידה ומדובר בעסקה בה המוכר טרם נרשם כבעל הזכויות על הנכס, על עורך הדין לבדוק ולוודא כי בידיו אישור על כך ששולמו כל המסים שחלו על העסקאות הקודמות שבוצעו בקשר לדירה וכי ביכולתו להמציא את כל המסמכים הנוספים הנדרשים בקשר לרישום.

  • משכנתא לזכאים –  לפני ביצוע הרכישה חשוב לבדוק אם אתם זכאים להלוואה מטעם המדינה.
 
 
* המידע במדריך זה אינו בבחינת ייעוץ ואינו מחייב את הבנק
 
​​​​​