כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

איך לאתר ליקויי בנייה לפני קניית דירה

רכישת דירה היא החלטה כבדת משקל הכרוכה בעלויות גבוהות. כדי שלא תופתעו לרעה מתקלות שיצוצו בהמשך הדרך - בין אם מדובר בדירה מיד שניה ובין אם בדירה חדשה - חשוב לערוך בדיקה מקיפה בסיוע אנשי מקצוע כדי לאתר ליקויי בנייה העלולים להתגלות בה.
 
ליקויי בניה הם למעשה חוסר התאמה בין תכנון עבודות בנייה ושיפוצים, חומרים מוגדרים בחוזה או במפרט, תקנים או תקנות בנייה - לבין הבנייה והביצוע בפועל. ליקויי בניה מהותיים מפחיתים מערכו של הנכס, גורמים לאי נוחות עבור הדיירים ואף עלולים להוות סכנה בטיחותית.
 
ישנם שני סוגים של ליקויי בניה:
 
 • ליקויים גלויים כגון שקיעת רצפות בחדרים או בחנייה, סדקים בקירות או בתקרה, עובש בחדרי האמבטיה והשירותים או חיפויים פנימיים וחיצוניים מתקלפים.
 
 • ליקויים נסתרים הניתנים לזיהוי על ידי מומחה בעל מכשור מתאים, כגון מדרגות לא יציבות, צנרת פגומה, בעיות במערכת החשמל, חדירת רטיבות וסדקים המערערים את יציבות המבנה.
 
 

ליקויי בנייה בדירה מיד שניה

כאשר מדובר ברכישת דירה מיד-שניה, מומלץ לערוך בדיקה של הנכס באמצעות מהנדס או שמאי, שתעריך אילו שינויים בוצעו בדירה והאם הם עלולים לגרום לתקלות בעתיד. בדיקה זו תכלול:
 
 • אבחון מצבו ותקינותו של שלד המבנה ומערכות המבנה
 • איתור מקורות נזילות או רטיבות בחדרי רחצה, חדרי כביסה, גגות ומרפסות
 • תקינות הציפוי (חיפוי) החיצוני של המבנה
 • תקינות גגות המבנה ועבודות פנים כגון ריצוף, קירות, תקרות, דלתות, חלונות וארונות
 • תקינות אלמנטים חיצוניים למבנה כגון גינה, חצר, חנייה, כניסה ויציאה
 
 

ליקויי בנייה בדירה חדשה

על פי חוק מכר הדירות, על הקבלן חלה אחריות על איכות הבנייה וטיב החומרים בהם השתמש, ללא כל תנאים מגבילים המקפחים את רוכש הדירה. לצורך כך הוגדרה בחוק שנת בדק – השנה הראשונה מיום מסירת הדירה, במהלכה הקבלן אחראי לתיקון כל ליקויי הבניה שמתגלים.
 
חשוב לדעת שעם סיום שנת הבדק לא מסתיימת אחריות הקבלן. החוק מגדיר תקופת בדק נוספת הנמשכת עד שבע שנים בהתאם לסוג ליקויי הבנייה. זאת מתוך הכרה כי ישנם ליקויים שמתגלים רק לאחר פרק זמן מסוים על פי הפירוט הבא:
 • צנרת, כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים
 • חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט - שלוש שנים
 • מכונות, מנועים ודודים - שלוש שנים
 • שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים
 • שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין - שלוש שנים
 • סדקים בקירות ובתקרות - חמש שנים
 • קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים - שבע שנים
 
בתום תקופת הבדק, מתחילה תקופת האחריות, אשר בפועל מוסיפה שלוש שנים לאחריות הקבלן לתקינות בניית הבית שלכם.
 
בכל אחד מהשלבים רצוי ליידע את הקבלן על הימצאות פגמים, ליקויים או אי התאמות מוקדם ככל האפשר, כדי למנוע ממנו אפשרות להתחמק מאחריותו לתיקון.
 
 
המידע במדריך זה אינו בבחינת ייעוץ ואינו מחייב את הבנק
 
​​​​​