כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

הבטחת השקעה

עליכם לעמוד על כך שסכומי הכסף שתשלמו למוכר ישולמו על פי חוק ובהתאם לכל הערבויות הנדרשות. המטרה שלכם היא להבטיח את זכויותיכם כרוכשי הדירה ולשמור על ערכו הכספי של הנכס. 
 
חשוב לשים לב כי כל הכספים שמשולמים על חשבון הדירה לקבלן יובטחו בהתאמה להוראות חוק המכר​ (דירות - הבטחת השקעות של רוכשי דירות, תשל”ה 1974). בהתאם לחוק זה אסור למוכר לקבל למעלה מ-7% ממחיר הדירה, אלא אם הבטיח את ההשקעה באחת מן הדרכים הבאות: 
  1. מסר ערבות בנקאית להבטחת כל הכספים ששולמו לו (החל מ ”השקל הראשון”). 
  2. ביטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת לטובת רוכשי הדירות להבטחת החזרת כל הכספים ששולמו על חשבון הדירה. מומלץ לוודא כי דמי הביטוח שולמו מראש. 
  3. שיעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע אשר עליה היא נבנית, במשכנתא ראשונה, בלעדית לטובת הקונה, להבטחת החזרת כל הכספים. 
  4. רשם לגבי הדירה, או חלק יחסי מהקרקע עליה היא נבנית, הערת אזהרה לטובת הקונה במשרד רישום המקרקעין, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות. 
  5. העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה או בחלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר - כשהם נקיים מכל שעבוד, עיקול או זכאות של צד שלישי.
 

מהי הדרך המומלצת להבטיח השקעה?

 אחת הדרכים המומלצות להבטחת ההשקעה היא ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח. יש לבדוק היטב את נוסח הערבות הבנקאית, לפני החתימה על החוזה, באופן שהערבות אכן תהיה חד משמעית, תבטיח היטב את זכויות רוכש הדירה ושמירת ערך כספו.
 
רצוי לחתום חוזה אצל עורך דין (לפי חוק המכר) שכר טרחת עורך הדין שהרוכשים שוכרים את שרותיו לצורך חתימה על החוזה עומד על 1.5% - 2% מערך הדירה. חשוב שעורך הדין יהיה מתחום הנדל”ן.
 
ברוב המקרים לוקח זמן מה עד שמוצאים את הדירה הרצויה. בזמן שאתם מחפשים תוכלו להפיק את המקסימום מהכסף שלכם בעזרת ייעוץ השקעות בדרך לדירה. המומחים שלנו ישמחו לעזור לכם למצוא את ההשקעה הכדאית והרווחית ביותר עבורכם. 
 
* המידע במדריך זה אינו בבחינת ייעוץ ואינו מחייב את הבנק
​​​